eHerkenning

 
eHerkenning is een zogenaamde digitale sleutel voor ondernemers. Het is vergelijkbaar met DigiD. Wat DigiD is voor individuen, is eHerkenning voor bedrijven. In toenemende mate zal het gebruik van eHerkenning mogelijk en vervolgens noodzakelijk zijn voor online contact met overheidsorganisaties.

Heeft u personeel en maakt u gebruik van het UWV-werkgeversportaal? Dan geldt dat u vanaf 20 februari 2020 alleen nog met eHerkenning kunt inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. U kunt dan dus bijvoorbeeld geen ziekmeldingen meer doen met uw UWV-account, hiervoor is eHerkenning noodzakelijk.

De bedoeling is dat gebruikers op deze manier uiteindelijk nog maar één inlogmiddel nodig hebben voor digitaal contact met ongeveer 400 aangesloten (overheids)organisaties. Dit vervangt daarmee in de toekomst alle losse wachtwoorden en gebruikersnamen die voor elk platform nodig zijn.    

eHerkenning aanvragen

Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u helpt bij het kiezen van het juiste middel. Via het stappenplan bepaalt u zelf welk middel voor uw praktijk geschikt is. De vragen die u zich moet stellen, zijn: 

  1. Bij welke organisatie wil ik inloggen? 
  2. Welk betrouwbaarheidsniveau heb ik nodig om hier in te loggen? Als praktijkhouder met personeel in dienst heeft u aan betrouwbaarheidsniveau 3 voldoende (bijvoorbeeld om in te loggen bij het UVW).
  3. Wil ik ook bij andere organisaties inloggen? (Zo ja, vergelijk dan het noodzakelijke betrouwbaarheidsniveau van de organisaties en kies hiervan het middel met het hoogste niveau). 

Om eHerkenning te gebruiken moet u een eHerkenningsmiddel aanschaffen. Daar zijn kosten aan verbonden. U kunt de aanvraag doen bij een door de overheid erkende leverancier.

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd van de aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw onderneming. Wanneer u volledig bevoegd bent om namens de onderneming te handelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak), is de verwerkingstijd enkele dagen. In andere gevallen duurt het langer.

Bijzondere situatie: POT-overeenkomsten (update 28 januari 2020)

Wanneer u praktijkhouder bent en personeel in dienst heeft met gebruikmaking van een POT-overeenkomst, bent u samen met andere praktijken de werkgever van dit personeel. Er is dan sprake van een gezamenlijk werkgeverschap (hierna genoemd: POT-verband).

Tot 20 februari 2020 kunt u als POT-verband nog inloggen op het UWV-werkgeversportaal om bijvoorbeeld ziekmeldingen te doen. Per 20 februari 2020 is dit niet meer mogelijk, want dan is eHerkenning de enige manier om in te loggen bij het UWV-werkgeversportaal. Maar voor een POT-verband is het nu nog niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen, omdat eHerkenning een KvK-nummer vereist en POT-verbanden niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De LHV heeft hierover contact gezocht met het UWV en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van eHerkenning. Zij werken aan een oplossing die het ook voor POT-verbanden mogelijk maakt om eHerkenning aan te vragen. Deze oplossing is echter nog niet gereed op 20 februari en zal ook niet op korte termijn worden bereikt. 

Totdat er een oplossing is, betekent dit dat de communicatie tussen POT-verbanden en het UWV weer via de papieren weg zal moeten lopen. Voor uw POT-verband moet u daarbij twee stappen zetten:

  1. Gebruik maken van de papieren formulieren om zaken aan het UWV door te geven. Onderaan dit bericht vindt u een link naar de betreffende formulieren om aan het UWV te sturen.
  2. Uw gezamenlijk werkgeverschap laten registreren in het opt-out-register van het UWV. Zo zorgt u ervoor dat de UWV hun brieven aan u ook gewoon weer per post gaat versturen. Registreren voor het opt-out-register kunt u doen door te bellen met de werkgeverstelefoon van UWV, te bereiken via: 088 - 898 92 95. U geeft dan aan dat u voor het gezamenlijk werkgeverschap (u vermeldt daarbij het loonheffingsnummer van het POT-verband) voor de communicatie graag in het opt-out-register wilt. 

Helaas is het voor intermediairs (uw administratiekantoor) ook niet mogelijk om voor u in te loggen, want ook voor het afgeven van een machtiging aan uw intermediair is ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Ons uitdrukkelijke advies is om een POT-verband in ieder geval niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Zodra de oplossing voor het inloggen van POT-verbanden op het UWV-portaal gereed is, berichten wij hierover op deze website.