eHerkenning

 
eHerkenning is een zogenaamde digitale sleutel voor ondernemers. Het is vergelijkbaar met DigiD. Wat DigiD is voor individuen, is eHerkenning voor bedrijven. In toenemende mate zal het gebruik van eHerkenning mogelijk en vervolgens noodzakelijk zijn voor online contact met overheidsorganisaties.

Heeft u personeel en maakt u gebruik van het UWV-werkgeversportaal? Dan geldt dat u vanaf 1 november 2019 alleen nog met eHerkenning kunt inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. U kunt dan dus bijvoorbeeld geen ziekmeldingen meer doen met uw UWV-account, hiervoor is eHerkenning noodzakelijk.

De bedoeling is dat gebruikers op deze manier uiteindelijk nog maar één inlogmiddel nodig hebben voor digitaal contact met ongeveer 400 aangesloten (overheids)organisaties. Dit vervangt daarmee in de toekomst alle losse wachtwoorden en gebruikersnamen die voor elk platform nodig zijn.    

eHerkenning aanvragen

Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u helpt bij het kiezen van het juiste middel. Via het stappenplan bepaalt u zelf welk middel voor uw praktijk geschikt is. De vragen die u zich moet stellen, zijn: 

  1. Bij welke organisatie wil ik inloggen? 
  2. Welk betrouwbaarheidsniveau heb ik nodig om hier in te loggen? Als praktijkhouder met personeel in dienst heeft u aan betrouwbaarheidsniveau 3 voldoende (bijvoorbeeld om in te loggen bij het UVW).
  3. Wil ik ook bij andere organisaties inloggen? (Zo ja, vergelijk dan het noodzakelijke betrouwbaarheidsniveau van de organisaties en kies hiervan het middel met het hoogste niveau). 

Om eHerkenning te gebruiken moet u een eHerkenningsmiddel aanschaffen. Daar zijn kosten aan verbonden. U kunt de aanvraag doen bij een door de overheid erkende leverancier.

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd van de aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw onderneming. Wanneer u volledig bevoegd bent om namens de onderneming te handelen (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak), is de verwerkingstijd enkele dagen. In andere gevallen duurt het langer.

Bijzondere situatie: POT-overeenkomsten

Wanneer u praktijkhouder bent en personeel in dienst heeft met gebruikmaking van een POT-overeenkomst, bent u samen met andere praktijken de werkgever van dit personeel. Er is dan sprake van een gezamenlijk werkgeverschap / een POT-verband.

Tot 1 november 2019 kunnen de gezamenlijke werkgevers het loonheffingsnummer van het POT-verband gebruiken voor een UWV-account en daarmee inloggen op het werkgeversportaal van het UWV om ziekmeldingen en dergelijke te doen. Per 1 november 2019 is dit niet meer mogelijk, want dan is eHerkenning de enige manier om in te loggen bij het UWV-werkgeversportaal.

Maar voor een POT-verband is het nu nog niet mogelijk om eHerkenning aan te vragen, omdat eHerkenning een KK-nummer vereist en POT-verbanden niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Na vragen van diverse LHV-leden hierover hebben wij contact opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van eHerkenning. Zij werken nu aan een oplossing die het ook voor POT-verbanden mogelijk maakt om eHerkenning aan te vragen. Naar alle waarschijnlijkheid is deze oplossing echter nog niet gereed op 1 november 2019. Navraag bij UWV heeft ons geleerd dat in dat geval de communicatie door POT-verbanden met het UWV voorlopig weer via de papieren weg moet. Dit doet u door formulieren naar het UWV op te sturen.

Helaas is het voor intermediairs (uw administratiekantoor) ook niet mogelijk om voor u in te loggen, want ook voor het afgeven van een machtiging aan uw intermediair is ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Ons uitdrukkelijke advies is om een POT-verband in ieder geval niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Zodra de oplossing voor het inloggen van POT-verbanden op het UWV-portaal gereed is, berichten wij hierover.