Balans lezen voor penningmeesters

 

Bent u (binnenkort) verantwoordelijk voor de financiële vastlegging van een onderneming? Met deze cursus krijgt u de benodigde bagage mee om de financiële situatie te kunnen beoordelen. U leert de jaarrekening begrijpen, doorziet waarderingsgrondslagen en kunt verschillende ratio’s berekenen.

Leerdoel
 • Lezen en begrijpen van de financiële vastlegging van een onderneming.
 • Juist interpreteren van de overige informatie uit een jaarrekening.
 • Doorzien van de waarderingsgrondslagen.
 • Berekenen en begrijpen van de verschillenden ratio’s.
 • Beoordelen van de financiële situatie van de onderneming.
Inhoud

Tijdens de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Jaarrekening
 • Balans
 • Eigen vermogen
 • Winst- en verlies rekening
 • Afschrijvingen
 • Solvabiliteit
 • Liquiditeit

Deze scholing is primair ontwikkeld voor huisarts-bestuurders maar biedt ook interessante vaardigheden voor alle huisartsen. Dus schroom niet om u in te schrijven of een incompany training aan te vragen.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 250,- / Niet-leden € 550,-
Trainer(s)

Henk Perdok werkt als belastingadviseur bij Countus Accountants en Belastingadviseurs. Countus richt zich met name op de fiscale en financiële advisering en begeleiding van medische beroepsbeoefenaren. Henk Perdok verzorgt regelmatig workshops en lezingen voor professionals in de zorg.

Bijzonderheden

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.