CMIO Masterclass 2-daagse

 

Introductie informatietechnologie binnen de (huisartsen)zorg

Deze masterclass is bedoeld voor huisartsen die binnen de zorggroep of regio de rol van Chief Medical Information Officer (CMIO) hebben of zullen krijgen. Binnen de masterclass worden de belangrijkste onderwerpen besproken die nodig zijn om te kunnen functioneren als eerstelijns CMIO.

Data: 3 juni 2021 om 09.00 uur tot 4 juni 2021 om 17.00 uur (inclusief overnachting). 

Naast kennisoverdracht worden er voorbeelden uit de praktijk besproken en is er door middel van verschillende vormen van interactie ruimte voor het delen van ervaringen. Dit is van belang omdat de rol van eerstelijns CMIO zich nog verder moet ontwikkelen en hiermee wordt hier gezamenlijk aan gewerkt. De masterclass wordt georganiseerd in nauwe samenwerking door de TU Eindhoven en het CMIO-netwerk 1e lijn georganiseerd, met de logistieke ondersteuning van de LHV.

Leerdoel
 • De basiskennis voor het kunnen uitoefenen van de CMIO-rol binnen een zorggroep/regio;
 • Kennis van het Nictiz lagenmodel en weet deze ook toe te passen als CMIO;
 • Basiskennis op gebied van gebruikte standaarden op gebied van informatie-uitwisseling voor de 1e lijn;
 • Zicht op de belangrijkste veranderingen met betrekking tot eHealth toepassingen en gegevensuitwisseling met de eerste lijn;
 • Op de hoogte van de landelijke versnellingsprogramma’s en de beoogde doelstellingen;
 • Op de hoogte van de wet- en regelgeving op gebied van gegevensuitwisseling eerste lijn;
 • Toegevoegde waarde van software in het zorgproces;
 • Kennis over veranderkundige aspecten en de rol van de CMIO bij eHealth trajecten.
Inhoud

De masterclass biedt een handvat om de rol van eerstelijns CMIO goed te kunnen uitoefenen gezien de uitdagingen waarmee zorg de komende jaren op gebied van eHealth en informatie-uitwisseling mee geconfronteerd wordt. De belangrijkste benodigde kennis hierover wordt aangeboden en besproken zodat er overzicht wordt gecreëerd en de verschillende onderdelen goed ten opzichte van elkaar geplaatst kunnen worden.

Praktische informatie

DoelgroepApotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie12 punten
KostenLeden € 1025,- / Niet-leden € 1075,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma
 1. Inleiding CMIO-netwerk en bespreken CMIO rol

  Hierbij wordt ook gezamenlijk een interactieve stakeholdersanalyse besproken.

 2. Inleiding 5 lagenmodel van NICTIZ

  Hierbij wordt het interoperabiliteitsmodel uitgediept en leert men hoe dit model ondersteuning biedt bij verander- en IT- projecten.

  Aan de hand van een interactief spel wordt de rol van de CMIO duidelijk.

 3. Eenheid van Taal

  Besproken wordt waarom standaardiseren noodzakelijk is en welke standaarden binnen en rond de 1e lijn worden gebruikt. Een aantal modellen en structuren worden toegelicht en hoe deze zijn ingebouwd binnen het HIS en worden ingezet bij onder andere de eOverdracht.

  Er wordt uitgebreid ingegaan op de Zorginformatiebouwstenen als klinisch concept en de Basisgegevensset Zorg.

  Verder worden de terminologiestandaarden behandeld zoals SNOMED CT, LOINC, ICPC-1, de NHG-tabellen en ICD-10.

 4. Wet- en regelgeving

  De belangrijkste wet- en regelgeving wordt besproken in het kader van het verzamelen en uitwisselen van informatie. Dit zijn de WEGIZ, NEN7510, AVG, WDO en onderdelen van de nieuwe MDR (software als medisch hulpmiddel). De belangrijkste implicaties voor de implementatie van deze wetgeving worden hierbij onderwezen.

 5. Beslissingsondersteuning/gebruikersvriendelijkheid

  Hoe waarde toegevoegd kan worden door middel van software wordt uitgelegd aan de hand van de bijvoorbeeld beslisregels (zoals deze worden gebruikt bij bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie bij Medicom smanrt / NHGdoc). Daarnaast wordt het mogelijke gebruik van Big Data en AI toegelicht mede aan de hand van enkele voorbeelden.

  Het goed kunnen vastleggen van data wordt behandeld. Hierbij komen de onderdelen zoals “wat is gebruikersvriendelijkheid, HIMSS usability principes en Nielsen/Zhan heuristieken aan bod.

 6. Netwerkgeneeskunde

  Wat is netwerkgeneeskunde en welke softwaretoepassingen kunnen hierbij ondersteunen. De verschillende eHealth toepassingen zoals PGO’s, patiëntportalen, Keten Informatie Systemen KIS, gebruik van App’s en eHealthtoepassingen zoals SanaNet en Luscii worden besproken waar bij de overeenkomsten en verschillen zullen worden uitgelegd.

 7. Gegevensuitwisseling

  Er zijn verschillende standaarden en manieren in gebruik voor het uitwisselen van informatie. De belangrijkste waarmee de huisartsen te maken krijgen zullen nader worden toegelicht. Dit betreffen Edifact, Zorgmail, HL7, FHIR, LSP, eOvedracht, Zorgdomein en VECOZO.

 8. Versnellingsprogramma’s

  Er zijn verschillende versnellingsprogramma’s om met name de gegevensuitwisseling te stimuleren. De verschillende VIPP-programma’s zullen worden benoemd samen met de MedMij afsprakenstelsel.

 9. Verandermanagement / Governance

  Alle IT-projecten zijn trajecten waar allemaal veranderkundige aspecten belangrijk zijn voor een goede adoptie van de informatietechnologie. Deze zullen nader worden toegelicht. Verder zal besproken worden welke rol de eerstelijns CMIO kan en moet innemen bij de besturing van deze grote (veelal regionale) projecten.

Trainer(s)
 • Guido Zonneveld
 • Pim Volkert
 • Manon Kuilboer
 • Bettine Pluut
 • Eugenie Verhaar
 • Gé Klein Wolterink
Bijzonderheden

Locatie 2-daagse masterclass:
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortseweg 20
3769 AS Soesterberg

De kosten zijn inclusief een overnachting en diner op donderdag. 
Mocht u niet willen overnachten dan kunt u dit tijdens de inschrijving aangeven. De kosten van de overnachting (€ 90,- pp) worden dan op uw factuur in mindering gebracht. 

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.