Coaching consult

 

Coaching consult: voor zelfmanagement van de patiënt

Gesprekken om patiënten te bewegen om hun gezondheid zelf meer te managen, kunnen soms dramatisch verlopen. In deze praktische training leert u hoe u en uw patiënt in een modus komen, die coaching daadwerkelijk mogelijk maakt. Via een rollenspel oefent u met een acteur. Daarnaast is er veel aandacht voor uw eigen casuïstiek.

Leerdoel
  • U wordt bewust van en krijgt meer inzicht in de rol en de aansturing bij zelfmanagement.
  • U leert nieuwe effectieve vaardigheden in te zetten.
  • U weet om te gaan met moeilijke consulten.
  • U krijgt inzicht en weet om te gaan met persoonlijke valkuilen.
Inhoud workshop

Ondersteuning van zelfmanagement is een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling in de zorg. Het betekent dat huisartsen een andere relatie krijgen met de patiënt, waarbij een groter beroep wordt gedaan op zijn of haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daar waar de relatie nu mogelijk nog een reactieve houding oproept bij de patiënt, gaan huisartsen steeds meer zorgen voor de ondersteuning van zelfmanagement. Dit moet leiden tot een proactievere houding van de patiënt.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie3 punten
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

Welkom en kennismaken
De trainer geeft het kader van deze training aan. Afspraken worden gemaakt over vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan een open en uitnodigend leerklimaat.

Introductie van het thema
Een korte introductie van het thema. In de training kijkt u naar scènes, gespeeld door een acteur. Herkenbaar gedrag en reacties van patiënten die het spanningsveld van zelfmanagement zichtbaar én voelbaar maken. Hierna is er ruimte voor reacties en uitwisseling. Wat is herkenbaar? En wat komt u zelf tegen? Dit onderdeel resulteert in persoonlijke casuïstiek, waarmee u aan de slag gaat.

Coachingprincipes
Neerzetten van de principes van coaching waarbij het GROW-model voor coaching wordt gehanteerd. U zult direct ervaren hoe deze principes werken. Dit onderdeel zorgt voor een goed inzicht in coachingsvaardigheden waarmee u gaat oefenen.

Oefenen met casuïstiek
In verschillende korte oefeningen werkt u met elkaar casuïstiek. We simuleren geen volledige gesprekken, maar halen die momenten eruit die van belang zijn. Kort en kernachtig oefenen van vaardigheden, zien wat het effect is, feedback ontvangen en opnieuw doen. Het benutten van elkaars deskundigheid in de communicatie met patiënten levert veel op. Theorie tijdens de training wordt opgeknipt in korte onderdelen en staat in dienst van de toepasbaarheid in de praktijk.

Afronding en transfer
Afsluiting met conclusies en de opbrengst van de training en kijken naar de dag van morgen. Wat kunt u concreet doen om deze opbrengst ook in de praktijk te laten werken?

Trainer(s)

Juanita Coble werkt als coach, trainer en acteur bij Boertien Vergouwen Overduin. Ze komt oorspronkelijk uit de VS. Op een speelse en resultaatgerichte manier biedt Coble werkvormen aan die de coachee stimuleert om zijn zelfvermogen te gebruiken om de juiste keuzes te maken.

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

 

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.