De rol van de huisarts bij lijkschouw

 

Huisartsen ervaren in de praktijk nogal eens problemen met onduidelijkheid over de oorzaak en tijdstip van overlijden, alsmede de juiste invulling van de overlijdensformulieren. Naast onderscheid en herkenning van diverse postmortale verschijnselen biedt deze cursus overlappende technieken voor een juiste inschatting van het tijdstip van overlijden en het structureel uitvoeren van een lijkschouw. Deze cursus helpt u deze problemen het hoofd te bieden en geeft u handvatten een goede lijkschouw te verrichten. 
Naast casuïstiek en toetsing worden ook praktijkvoorbeelden m.b.t. overlijdensformulier-B aangereikt. 

Bij de cursus krijgt u een geplastificeerde kaart met overlijdenskenmerken, een werkschema (dokterstas) en wordt een USB-stick met naslag documenten uitgereikt.

Leerdoel
 • Rol huisarts en gemeentelijk lijkschouwer
 • Vaststellen oorzaak en tijdstip van overlijden
 • Inzicht in administratieve afhandeling    
Inhoud workshop

Het programma-aanbod wordt interactief aangeboden, waarbij cursisten in eerste aanleg hun eigen visie kunnen geven op een bepaalde vraagstelling. Daarnaast worden vele programmaonderdelen visueel ondersteund door foto’s uit de praktijk. Naast een structurele aanpak in lijkschouw worden diverse overlappende technieken behandeld in aan te treffen postmortale verschijnselen.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie4 punten
KostenLeden € 265,- / Aios € 140,- / Niet-leden € 475,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma
 • Rol huisarts versus gemeentelijk lijkschouwer
 • Aantreffen overledene
 • Vaststellen van overlijden
 • Lijkschouw
 • Kenmerken controlekaart en werkschema
 • Omgeving overledene controleren
 • Natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden
 • Administratieve afhandeling
 • Bespreking overlijdensformulier B
Trainer(s)

René Pieterman is technisch rechercheur (1989-tot 2005), gerechtelijk deskundige NFI en wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is hij 3D scananalist wapens, werktuigen en invasieve trauma’s.

Marcel Duiveman is praktiserend huisarts, praktiserend arts in penitraire inrichting, forensisch arts en hoofd medische dienst Travel Health Clinic. Ook is hij geregistreerd psycholoog N.I.P..

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 en maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.