EKC Vervolgcursus Leidinggeven: dynamiek in teams en groepen.

 

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Leerdoel

-          Kennis van de fasen van groepsontwikkeling en niveaus in groepsdynamische processen

-          Inzicht in de ontwikkeling en dynamieken in je (toets)groep

-          Kennis van het model Kernkwaliteiten

-          Inzicht in de wijze waarop je dit model kunt gebruiken in je interventies als EKC.

Inhoud

Wat gebeurt er allemaal in de groep waarmee je werkt? Waar we te maken hebben met groepen, hebben we te maken met dynamiek. Dat kan leuk zijn, maar is soms ook best moeilijk te hanteren. Hoe gaat het in jouw toetsgroep? En in jouw praktijkteam? Sommige groepen werken in flow, zijn effectief en bieden een aangename werkomgeving. In sommige toetsgroepen leer je meer dan waar dan ook. In veel groepen is de situatie echter minder optimaal. Daar heb je als EKC meer invloed op dan je denkt.

De groepsdynamica biedt inzichten in hoe groepen en teams prettig en effectief kunnen zijn of worden, en wat er verstorend kan zijn. Het maakt uit in welke fase van ontwikkeling een groep zich bevindt, of de groep al een lange geschiedenis kent, of dat er veel wisseling is in de samenstelling. In elke groep zijn leiders en volgers, en is er een verdeling van macht, invloed en sympathie. De theorie over groepsdynamica geeft inzicht in het belang van diversiteit en wrijving in de groep, en handvatten voor vruchtbare samenwerking. Als EKC kun je interveniëren in de groepsdynamiek. Dat vraagt soms lef, én kan veel opleveren.

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 175,- / Aios € 95,- / Niet-leden € 350,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma

In deze cursus komt theorie over groepsdynamische processen en de ontwikkeling van een groep aan bod. De fases waarin groepen zich bevinden, stagnaties in de groepsontwikkeling en hoe deze op te lossen. Het model Kernkwaliteiten (kernkwadranten) biedt inzicht in de kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen van de groepsleden en de EKC. Je leert op verschillende niveaus te kijken naar jouw (toets)groep; individueel, interactioneel en groepsdynamisch. Wat hebben groepsleden en de groep als geheel in deze verschillende fases nodig? Je sluit de cursus af met een plan om de groepsontwikkeling van je groep te optimaliseren.

Trainer(s)

Ilonka Brugemann 

Bijzonderheden

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.