EKC Vervolgcursus Leidinggeven: op de toekomst voorbereid.

 

Huisartsen geven leiding aan praktijkondersteuners, doktersassistentes en aan collega huisartsen in de praktijk en in de toetsgroep. Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn. Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen. In deze cursus wordt de gelegenheid geboden om de benodigde competenties te vergroten. Diverse aspecten van leidinggeven en coachen komen aan bod, zowel in theorie als in oefensituaties.

Leerdoel

Na afronding van de cursus heb je

-          Kennis van de bouwstenen die nodig zijn om een strategische visie te formuleren

-          Inzicht in je eigen visie op de strategische koers van je praktijk

-          Inzicht in de wijze waarop je de kernwaarden van huisartsenzorg kunt vertalen naar je eigen praktijk

-          Inzicht in de rol die je hierbij als EKC kunt spelen.

Inhoud

In Leidinggeven 1 kwamen leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap aan de orde; in Leidinggeven 2 feedback geven/ontvangen en het jaargesprek; in Leidinggeven 3 gingen we dieper in op de teamrollen van Belbin en vergadertechniek. In Leidinggeven 4 is het onderwerp het toekomstbestendig houden of maken van de huisartsvoorziening en je eigen praktijkvoering. Een toekomstbestendige praktijk vraagt om zicht op de strategische koers. Een koers die gebaseerd is op een realistische toekomstverwachting, rekening houdend met externe factoren (zoals de omgeving, de patiëntenpopulatie en het beleid van de zorgverzekeraars) en interne factoren (zoals kwaliteitszorg, personeelsbeleid en samenwerking). Wat is essentieel voor de strategische koers die een praktijk dient te varen, gelet op deze factoren, en hoe zet je als huisarts die koers in werking? Hoe kun je als Erkend Kwaliteit Consulent aan deze strategische verkenning een bijdrage leveren?

Deze training wordt verzorgd door www.keijzervanderjagt.nl in samenwerking met de LHV academie.

Praktische informatie

Accreditatie4 punten
KostenLeden € 175,- / Aios € 95,- / Niet-leden € 350,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma

In het eerste deel van deze cursus wordt nader ingegaan op de kernwaarden en kerntaken van de huisarts en de rol van de Erkend Kwaliteit Consulent. Het capaciteitsorgaan (van de belangrijkste spelers in de huisartsenzorg) onderscheidt 4 groepen kernwaarden en 5 groepen kerntaken. Welke van die waarden en taken zijn voor nu van belang en hoe zou dat in 2029 zijn. Hoe ziet een huisartsenpraktijk er dan uit, met wie werkt de huisarts samen, en in wat voor soort praktijk wil je werkzaam zijn. Wat is hierbij de taak van de EKC. Er wordt ook ingegaan op de demografische gegevens van het gebied waar de praktijk is gevestigd. Daarbij spelen leeftijd, sekse, sociale status een belangrijke rol. Vanuit die persoonlijke kleuring maak je ter afronding van de cursus een SMART geformuleerd toekomstplan. Daarbij komen ook gespreksvaardigheden en communicatievaardigheden uitgebreid aan de orde.

Trainer(s)

Arie Keijzer, MEd

Bijzonderheden

Deze training is speciaal voor EKC-ers

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.