Feedback geven en ontvangen

 

op aanvraag

Een intensieve, confronterende en inspirerende training in het verdiepen van de onderlinge samenwerking, met name door het op een constructieve wijze kunnen geven en kunnen ontvangen van feedback.

Leerdoel

Na afloop van de training bent u (beter) in staat om: 

 • bewust positie te kiezen ten opzichte van de ander obv inzicht in de dynamiek van de Roos van Leary
 • feedback te kunnen geven en te kunnen ontvangen op een zorgvuldige en assertieve wijze
 • waar zinvol een conflictsituatie om te buigen naar een onderhandelkwestie
 • cliënten, publiek, bezoekers, collega’s en leiding respectvol aan te spreken op gedrag en
 • verantwoordelijkheden
 • gericht (verder) te werken aan uw persoonlijke ontwikkelpunten, zoals bijvoorbeeld RET, stijl van conflicthantering, kernkwaliteiten en het Johari-window
Inhoud workshop

De training is bedoeld voor medewerkers die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met de noodzaak effectief samen te werken, vaak onder druk van tijd en soms ‘lastige’ cliënten, patiënten of publiek. De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden die voor een groot deel los staan van specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde, maar wel een belangrijke invloed hebben op de wijze waarop medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren.

Tijdens de cursus verwerft u inzicht en vaardigheden in het geven van feedback en het ontvangen van feedback.
Leert u herkennen, erkennen en oplossen van storingen en ongewenste patronen in de communicatie. Ook leert u hoe u feedback en zorgvuldige communicatie kunt inzetten voor een effectieve samenwerking.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Doktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma
 • basiscommunicatie, patronen (Roos van Leary), misverstanden en conflicten
 • feedback geven en feedback ontvangen: regels en eigen casuïstiek
 • de-escalerende vaardigheden en respectvol confronteren (ik-ik-jij oefeningen)
 • eigen stijl van conflicthantering en persoonlijke ontwikkeldoelen (obv Thomas-Kilmann lijst)
 • waar zinvol een conflict kunnen ombuigen naar een onderhandelkwestie (als-dan oefeningen)
 • elkaar en de leiding kunnen aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden
 • niet-functionele gedachten/emoties kunnen relativeren (RET)
 • inzicht in de eigen allergieën en kwaliteiten (kernkwadrant en dubbelkwadrant)
Trainer(s)

Frank van As studeerde psychologie op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid en specialiseerde zich verder in (management)training, beoordelen, cultuurverandering, psychotrauma, RET, agressie, conflicthantering, onderhandelen, besluitvorming, teams, creativiteit en systematische denktechnieken. Hij werkte als trainer-adviseur voor de ArboUnie, NS Opleidingen, het Instituut voor Psychotrauma/ Schouten & Nelissen en Rijnconsult /Ordina. In 2000 startte hij Van As met Aspectief Training & Ontwikkeling. De training wordt verzorgd in samenwerking met een co-trainer of acteur.

Lees ook het artikel Agressie: hoe ga je ermee om. Daarin komt Van As aan het woord. Hij omschrijft agressie als ‘tijdelijk mislukte communicatie’. “Dat kan meevallen, maar ook erg uit de hand lopen. Als het erg escaleert, kan de betreffende zorgverlener er nog maandenlang last van hebben.” Van As geeft in deze training assistentes, huisartsen en praktijkondersteuners handvatten om agressie te voorkomen, er goed mee om te gaan en het ook binnen het team bespreekbaar te maken.

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.