Geen agressie in mijn praktijk

 

(op aanvraag)

U kunt bij de uitvoering van uw werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training leert u hoe u verschillende vormen van geweld herkent en hoe u daar effectief op reageert.

Leerdoel
 • Herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak.
 • Onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren.
 • Verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen.
 • Herkennen, erkennen en oplossen van escalatie en storingen in de communicatie.
 • Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld.

 

Inhoud

De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van uw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde. Deze processen hebben echter wel een belangrijke invloed op de wijze waarop u het werk kunt uitvoeren. De training is interessant voor huisartsen en assistenten.

Waarom voor de huisarts?

 • Effectief optreden bij intimidatie.
 • Hanteren (eigen) emoties (frustratie, verwerking, opvang, nazorg).
 • Leidinggeven met gezag.
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!).

 

 

Waarom voor de assistent(e)?

 • Frontlinie- en bufferfunctie (veilig werken, vertrouwen).
 • Collegiale opvang (elkaar kunnen ondersteunen na een calamiteit).
 • Preventieve functie (betrokkenheid, klantgerichtheid, burn-out, verzuim).
 • Effectief tijdbeheer (grenzen stellen, benoemen emoties, status van afspraken).
 • Teamontwikkeling (samen deze training volgen!).

Praktische informatie

DoelgroepAios
Doktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma
 • Basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten.
 • Vormen van agressie en geweld (m.n. vanuit frustratie en gerichte intimidatie).
 • Innerlijke processen bij het meemaken van agressie (o.a. angst en lichamelijke reacties).
 • Non-verbale communicatie, intuïtie en lichaamswerk.
 • Handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie.
 • De-escalerende vaardigheden en ordegesprekken.
 • Zelfcontrole en het hanteren van agressie in de interactie (van emotioneel naar professioneel).
 • Elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden.
 • Niet-functionele gedachten/emoties relativeren (RET).

Lees ook het artikel Agressie: hoe ga je ermee om. Daarin komt Van As aan het woord. Hij omschrijft agressie als ‘tijdelijk mislukte communicatie’. “Dat kan meevallen, maar ook erg uit de hand lopen. Als het erg escaleert, kan de betreffende zorgverlener er nog maandenlang last van hebben.” Van As geeft in deze training assistentes, huisartsen en praktijkondersteuners handvatten om agressie te voorkomen, er goed mee om te gaan en het ook binnen het team bespreekbaar te maken.

Trainer(s)

Frank van As studeerde psychologie op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid en specialiseerde zich verder in (management)training, beoordelen, cultuurverandering, psychotrauma, RET, agressie, conflicthantering, onderhandelen, besluitvorming, teams, creativiteit en systematische denktechnieken. Hij werkte als trainer-adviseur voor de ArboUnie, NS Opleidingen, het Instituut voor Psychotrauma/ Schouten & Nelissen en Rijnconsult /Ordina. In 2000 startte hij Van As met Aspectief Training & Ontwikkeling. De training wordt verzorgd in samenwerking met een co-trainer of acteur.

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Vanwege corona wordt de training desgewenst in 2 groepen van 4 tot 6 deelnemers aangeboden: een groep van 9:00 tot 12:30 uur en een groep van 13:00 tot 16:30 uur.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.