Het verzuimproces de baas - online

 

Het ziekteverzuim in de zorg blijft stijgen, daarnaast is het lastig om aan vervangend of nieuw personeel te komen. Dat kan verzuim echt een groot knelpunt maken. Wilt u aan de ene kant weten wat u volgens de wet moet doen met een zieke werknemer, maar bovenal: waar de invloed zit en hoe u proactief mogelijkheden voor werkhervatting kunt opzoeken? Volg dan deze kennissessie!

Deze training gaat vooraf aan de training Langdurig verzuim de baas - online | LHV

Leerdoel
  • Deelnemer weet wat de essentie van wet verbetering poortwachter is, wat de stappen zijn en wanneer u een loonsanctie krijgt
  • Deelnemer heeft kennis van hersteldmelding en deel-hersteldmeldingen
  • Deelnemer weet hoe hij/zij het ziekteproces kan beïnvloeden door regie te voeren richting de bedrijfsarts (en maakt daarbij gebruik van de casemanager)
  • Deelnemer weet hoe hij/zij het gesprek met zijn werknemer kan aangaan, met het oog op de privacy wetgeving

 

Inhoud

In deze kennissessie van 2 uren staan we stil bij een ziekmelding. Als uw medewerker ziek wordt, dan gaat de ‘wet verbetering poortwachter’ lopen. Wat houdt deze wet in en wat is de bedoeling van deze wet?

Daarnaast hebben we het ook over ziekte/arbeidsongeschiktheid, wanneer is iemand eigenlijk arbeidsongeschikt en wanneer is iemand weer hersteld? En hoe zit het met die tussentijdse hersteldmeldingen?

We gaan het ook hebben over regie pakken: U leert hoe u proactief kunt zijn tijdens een ziekmelding en hoe u wél het gesprek kunt aangaan, ondanks de privacy wetgeving en het feit dat u als huisarts niet een medische pet op hebt in de rol als werkgever.

Ook wordt de ondersteuning van Nationale Nederlanden in samenwerking met HCS besproken.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 95,- / Aios € 50,- / Niet-leden € 180,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480059.

Programma
  • Wet verbetering Poortwachter
  • Definitie arbeidsongeschiktheid
  • (Deel-)hersteldmelding
  • Proactieve verzuimbegeleiding
  • Privacy wetgevingTrainer(s)

Eline Baas  is toegepast psycholoog, richting arbeid- en organisatiepsychologie. Inmiddels al een aantal jaar werkzaam in het werkveld van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Docent / trainer met goede communicatie, planmatig, doel- en oplossingsgericht.

 

 

 

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.