Inspirerend onderwijs geven aan kleine groepen

 

Geeft u weleens les, een cursus bijvoorbeeld of een lezing? Deze workshop helpt u inspirerend onderwijs te geven aan kleine groepen, zoals dat in de huisartsenzorg steeds vaker voorkomt. U leert allerlei didactische vaardigheden om aan te sluiten op de verschillen tussen deelnemers en om alle deelnemers te activeren en uit te dagen. Hierdoor halen alle deelnemers een maximaal resultaat uit het onderwijs en zult u (nog) vaker tevreden terugkijken op het door u verzorgde onderwijs.

Leerdoel

Na deze cursus bent u in staat om:

 • een goed opgebouwde workshop en presentatie te verzorgen
 • werkvormen te kiezen die bij uw doel en publiek passen
 • gebruik te maken van ondersteunende digitale media
 • een maximaal leerresultaat bij deelnemers te bereiken
 • een aantal valkuilen bij lesgeven te voorkomen
Inhoud

Iedere huisarts is op z’n tijd docent. U geeft een presentatie, verzorgt een workshop, begeleidt studenten, aios of medewerkers. Didactische vaardigheden helpen u om dit zó te doen, dat u een maximaal effect bereikt. U leert doelgericht les te geven en daarbij passende werkvormen en media te gebruiken waardoor uw publiek gaat leren in plaats van consumeren.

Centraal onderwerp in deze workshop is om zo les te geven/te presenteren dat de ander daadwerkelijk iets leert. U doet dit op de basis van de nieuwste onderwijsinzichten, ondersteunt door digitale tools.  

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • waar leren mensen wel en niet van. Welke vragen werken (niet).
 • doelen vaststellen: wat wilt u dat de deelnemers na afloop kunnen.
 • werkvormen en functioneel gebruik (digitale) media: u maakt kennis met diverse werkvormen en kiest de vormen die bij uw doel en beginsituatie passen.
 • lastige lesgeefsituaties: met behulp van casuïstiek leert u hoe u een aantal veelvoorkomende situaties kunt hanteren.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 199,- / Aios € 115,- / Niet-leden € 390,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma

In deze cursus werken we stapsgewijs aan de elementen van een goede les. U past het geleerde meteen toe op een concrete situatie.

 • Korte informatie en opdracht over waar mensen wel en niet van leren.
 • Uit welke elementen bestaat een goede les of presentatie?
 • Opdracht om doelen te formuleren en deze te toetsen aan criteria: wat wilt u dat de deelnemers na afloop kunnen.
 • Kennismaking met diverse werkvormen en koppeling aan de verschillende doelen en beginsituatie.
 • Inzet (digitale) media: wat is er mogelijk, wat is functioneel, do’s en dont’s. Toepassen op eigen onderwerp.
 • Gebruik van vragen als leermiddel en valkuilen hierbij.
 • Lastige lesgeefsituaties: met behulp van casuïstiek leert u hoe u een aantal veelvoorkomende situaties kunt hanteren.
Trainer(s)


Drs. B.M. Snijders Blok (Bernadette) 
is docentenopleider aan de huisartsopleiding van het AMC-trainingen en coaching in allerlei sectoren van het Hoger Gezondheidszorg onderwijs.

Bijzonderheden

Deze training kunt u ook volgen als EKC vervolgtraining voor uw herregistratie als EKC-er.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.