Juridische aspecten rondom ouderenzorg (op aanvraag)

 

Werkt u met kwetsbare ouderen? En wilt u meer inzicht in de juridische spelregels van deze complexe zorgverlening? Deze interactieve workshop maakt u snel wegwijs.

Aan de hand van casuistiek over een senior met een complexe zorgvraag in een thuissituatie komen diverse vraagstukken over de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgverleners, de privacy regels en de positie van de wettelijke vertegenwoordiger.

Leerdoel
  • Inzicht in de juridische spelregels rondom de complexe ouderenzorg op het gebied van veiligheid, privacy, patiëntenrechten en samenwerking met aandacht voor de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgverleners.
  • Praktische kennis die ook samengevat is in een digitale reader die u na afloop van de cursus ontvangt.
Inhoud workshop

In deze praktische en interactieve workshop leert u snel uw weg te vinden in het doolhof van regels die van toepassing zijn op de complexe ouderenzorg op het gebied van veiligheid, privacy en samenwerking.

Welke wet- en regelgeving is relevant? En hoe past u deze toe? Hoe gaat u om met situaties, waarin de goede zorg voor de patiënt op gespannen voet staat met wettelijke regels rond bescherming van de privacy, rechten van de patiënt en wettelijke vertegenwoordigers? En wat voor impact heeft online inzage op de behandeling van de patiënt? 

Wat zijn de aandachtspunten voor het maken van afspraken over de nakoming van wettelijke verplichtingen in een samenwerkingsstructuur zoals een Multi Disciplinair Overleg (MDO)? Bijvoorbeeld uw verplichtingen op grond van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Wat is uw verantwoordelijkheid als er iets misgaat in de samenwerking in de zorg aan complexe ouderen? En wat kunt/moet u hiervoor regelen?

 

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie3 punten
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

De casus wordt kort ingeleid. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag om op basis van inzicht en ervaring zelf de vragen en mogelijk antwoorden te zoeken. Na een uur wordt een korte pauze ingelast en daarna wordt plenair onder leiding van de docent samen besproken welke oplossingen wel en niet werken en welke spelregels er in de wet en regelgeving zijn of in de beroepscodes en gedragsregels. Maar bovenal zegeviert het gezonde verstand!

 

 

Trainer(s)

Annemarie Smilde is na 5 jaar advocatuur sinds 1995 werkzaam bij  VvAA, waar zij diverse functies heeft bekleed, onder meer op het gebied van management. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden  van artsen en paramedici bij allerlei juridische problemen en geschillen rond de praktijkvoering en beroepsuitoefening, bijvoorbeeld in tuchtprocedures.Tevens adviseert zij zorgverleners, instellingen en beroepsorganisaties over de implementatie van wet- en regelgeving. Daarnaast geeft zij scholing aan (para) medici, presenteert tijdens symposia over de zorg en publiceert over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals dilemma’s in de zorg.

 

 

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag: in company
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.