Voor en door huisartsen
 

Kringbestuurdersdag 2019

 
 

Tijdens de zomertour van het LHV-bestuur hebben kringbestuurders aangegeven meer kennis te willen over actuele beleidszaken. Om te zorgen dat u als kringbestuurder beter bent aangehaakt op actuele dossiers is besloten een Kringbestuurdersdag te organiseren.

Op basis van de prioriteiten uit het jaarplan en actuele ontwikkelingen informeren LHV-beleidsmedewerkers u over de inhoud en standpunten van de betreffende dossiers.

 

Leerdoel

De kennis en besluitvorming over actuele onderwerpen vergroten om dit gemakkelijker te kunnen uitdragen in de regio.

Inhoud workshop

Na een plenaire start volgen een aantal interactieve sessies. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

  • OPEN: het programma over het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt. Wat is de stand van zaken en welke aandachtspunten zijn er.
  • ANW-zorg: overal in het land zetten huisartsen en huisartsenposten zich in om de werkdruk op de post behapbaar te houden en het werkplezier te vergroten. Wat hebben de geïnitieerde ideeën opgeleverd?
  • Huisartsentekort: door o.a. een toename van de zorgvraag en het aantal stoppende huisartsen, is er in Nederland in toenemende mate sprake van een huisartsentekort. Als LHV hebben we dit onderwerp prioritair gemaakt. Wat hebben wij tot nu toe gedaan en welke mogelijkheden zijn er? 

Praktische informatie

Accreditatie3 punten
KostenLeden € 0,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

13.30 – 14.00 Inloop
14.00 – 14.10 Plenaire opening
14.10 – 15.10 ICT/OPEN
15.10 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.30 ANW
16.30 – 17.30 Huisartsentekort
17.30 – 18.15 Pauze
18.15 – 19.15 Rol van de LHV in de regio
19.15 – 19.30 Plenaire afsluiting
19.30 Borrel

Trainer(s)

De LHV beleidsmedewerkers Hanny Schulten, Patricia Brands , Erik Dijkstra en Yvette Koense of Hester van den Bergh praten u bij over de stand van zaken.

 

Bijzonderheden

Deze bijeenkomst is voor LHV-kringbestuurders en wordt gratis aangeboden. Voor no-show wordt € 50, - in rekening gebracht. Als u zich hebt ingeschreven en u kunt onverhoopt toch niet deelnemen, zorg dan voor een tijdige afmelding bij de LHV Academie.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.