Langdurig verzuim de baas (online)

 

Het ziekteverzuim in de zorg blijft stijgen, vooral het langdurige verzuim. Wilt u weten wat u te wachten staat als uw werknemer in het tweede ziektejaar zit? Wilt u zelfverzekerd besluiten wat u daarna doet met het dienstverband van uw werknemer? Én wilt u uw werknemer kunnen uitleggen wat er gebeurt ná die twee jaar ziekte? Volg dan deze kennissessie!

Leerdoel
  • U leert alles over de fases en aanvraag van een WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), loonsanctie en  loondoorbetalingstermijn vanaf (?) 2 jaar
  • U leert hoe u omgaat met  het dienstverband na het einde van de wachttijd en een slapend dienstverband. Wat de voor- en nadelen van een ontslagaanvraag via het UWV en van een VSO (vaststellingsovereenkomst)?
  • U neemt kennis van de WGA-periode en de categorieën van WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en IVA (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten).
  • U leert het verschil tussen verzekerd eigenrisicodragerschap en WGA via het UWV

 

Inhoud workshop

In deze kennissessie staan we stil bij de WIA-aanvraag; hoe werkt dat? U komt te weten dat een dienstverband niet automatisch eindigt als de twee jaar loondoorbetalingsverplichting er op zit en wat u kunt doen. Ook de veelbesproken transitievergoeding komt hierbij aan bod.

Na afloop weet u ook wat er gebeurt ná de WIA-keuring. U weet wat dit betekent als u wel of geen eigenrisicodrager bent. Dit kunt u vervolgens ook uitleggen aan uw werknemer.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 75,- / Aios € 50,- / Niet-leden € 150,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma
  • WIA aanvraag bij einde wachttijd
  • Dienstverband slapend houden, ontslagaanvraag, vaststellingsovereenkomst
  • Transitievergoeding
  • Eigenrisicodrager WGA
Trainer(s)

Eline Baas WGA-specialist, re-integratiespecialist en trainer bij Keerpunt.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.