Lean werkplekmanagement 5S

 

Het invoeren van 5S binnen een organisatie zal bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat. 5S begint met het uiterst kritisch bekijken van iedere handeling op de werkplek. Alles wat geen waarde toevoegt, moet worden geëlimineerd. Iedere seconde wachttijd, iedere gram afval, iedere tussenvoorraad, wachttijd of fout, hoe klein ook, moet worden verwijderd. Wat geen waarde toevoegt, maar wel aanwezig is, kost geld, tijd energie en/of motivatie. Een overzichtelijke en schone werkplek is veiliger en bovendien efficiënter. 

Leerdoel

DOEL 
De spreek- en behandelkamers, overige werkplekken en de bijbehorende opslagruimtes zijn dusdanig ingericht en georganiseerd dat ze teamgericht en procesmatig werken volledig ondersteunen. 

SCHEIDEN: Het maken van onderscheid tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt van de werkplek.
SCHIKKEN: De werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plek.
SCHOONMAKEN: Het reinigen van alle voorwerpen, muren en vloeren. Maar ook elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen en schoonmaakmethodes vastleggen.
STANDAARDISEREN: Geeft duurzaamheid aan de eerste drie stappen. Door gestandaardiseerde procedures zijn de risico’s tot een minimum beperkt.
STANDHOUDEN: Het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures.

Leerdoelen

  • Leren om eerst plannen te maken voor de uitvoering plaatsvindt.
  • Leren om ook na uitvoering te evalueren en plannen bij te stellen.
  • Leren om de huisartsenpraktijk opgeruimd en netjes te houden.
  • Leren om rust te creëren in de huisartsenpraktijk, zowel voor medewerkers als de patiënten.
  • Leren om een goed aanvulsysteem voor de ruimtes te organiseren zodat niemand meer mis grijpt.
  • Leren om een waterdicht voorraadsysteem te bedenken zodat het voorraadbeheer slechts enkele minuten per maand kost i.p.v. enkele uren.

Praktische informatie

DoelgroepApotheekhoudend huisarts
Apothekersassistente
Doktersassistente
Hid(ha)
Kwaliteitsmedewerker
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Contact

Contact 
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072.

Programma

DAG 1
Tijd:     09.00 – 16.00 uur.
Plaats:in de verschillende ruimtes van de praktijk.

Dagindeling:
09.00 – 11.00 uur      presentatie 5S
11.00 – 11.15 uur      pauze
11.15 – 12.45 uur      Instructie planmatig werken
12.45 – 13.30 uur      lunchpauze en uitwisselen van ideeën
13.30 – 15.00 uur      evaluatie gemaakte plannen en bijsturing
15.00 – 15.15 uur      pauze
15.15 – 16.00 uur      plannen presenteren aan elkaar en feedback geven.

DAG 2
Tijd:     09.30 – 16.00 uur.
Plaats:in de verschillende ruimtes van de praktijk.

Dagindeling
09.30 – 10.00 uur      uitleg en introductie van de dag
10.00 – 11.00 uur      foto’s maken en bewerken / kanbankaarten maken
11.00 – 11.15 uur      pauze
11.15 – 12.45 uur      vervolg foto’s maken en bewerken / kanbankaarten maken
12.45 – 13.30 uur      lunchpauze
13.30 – 15.00 uur      Instructie toepassing pull principe en KanBan m.b.t. voorraadsysteem
15.00 – 15.15 uur      pauze
15.15 – 16.00 uur      stand van zaken presenteren aan elkaar en feedback geven 

DAG 3
Tijd:     08.00 – 17.00 uur.
Plaats:in de verschillende ruimtes van de praktijk.

Dagindeling
08.00 – 08.30 uur      uitleg en introductie van de dag
08.30 – 09.00 uur      verdeling van de taken en veilinggebied inrichten
09.00 – 10.30 uur      opruimen in de verschillende ruimtes + overbodige spullen weggooien
10.30 – 11.00 uur      pauze
11.00 – 12.45 uur      vervolg opruimen / weggooien / schoonmaken
12.45 – 13.30 uur      pauze
13.30 – 15.00 uur      herinrichten ruimtes volgens plannen
15.00 – 15.15 uur      pauze
15.15 – 16.00 uur      visualisaties / foto’s / kanban toevoegen aan ruimte
16.00 – 16.30 uur      gezamenlijke veiling overtollige spullen
16.30 – 17.00 uur      alles opruimen zodat praktijk weer ‘werkbaar’ is

Trainer(s)

Margareth Heuveling werkte lang in de gezondheidszorg, voordat zij begon als LEAN-specialist. In diverse bedrijven voerde ze de begrippen ‘continu verbeteren’ en ‘LEAN’ in. Ze merkte dat het werken met mensen in een zorginstelling niet veel anders is dan werken met mensen in een bedrijf. Het zoeken naar de bronoorzaak van een probleem is hetzelfde proces. Samen zoeken naar oplossingen, daar gaat om. Ze heeft veel ervaring met de implementatie van LEAN in huisartsen- en tandartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen.

 

 

Ulrich Schultz is sinds 1996 huisarts in Deurne en raakte besmet met het LEAN-virus. Hij is ervan overtuigd dat werken volgens de LEAN-methode alleen maar voordelen kent. Het geeft veel rust in de dagelijkse praktijkvoering en helpt om efficiënter te werken. Dat iedereen in de praktijk zich kan bezighouden met zijn of haar kerntaak, dat is toch wat iedereen graag wil?

 

Bijzonderheden

Deze training wordt alleen op aanvraag/ in company aangeboden
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Totaal 3 dagen, waarvan dag 1 en dag 2 het werk gewoon door kan gaan en er slechts 1,5 uur per persoon inzet gevraagd wordt. Dag 3 wordt de praktijk gesloten om alle plannen uit te gaan voeren. Tussen de 3 dagen wordt er wel activiteiten verwacht van de medewerkers.

Doorlooptijd 3 maanden.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.