Nieuwe huisvesting

 

Hoe groot moet de praktijk zijn in relatie tot organisatie en inkomsten? Wat zijn de technische eisen waaraan de huisartsenpraktijk moet voldoen? En hoeveel kost dat? Bij de ontwikkeling van nieuwe huisvesting hebt u wellicht allerlei vragen op het gebied van bouwen, gebouwopzet, samenwerkingsmogelijkheden, financiën en juridische aspecten. In deze cursus krijgt u de antwoorden.

Leerdoel
 • Kennis bouwproces en functionele indeling praktijk
 • Inzicht bouwkosten en bouwtechnische eisen
 • Inzicht financiële en juridische aspecten (ver)bouw
Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen die overwegen een nieuwe praktijk te bouwen, en biedt informatie over de functionele indeling van de praktijk, het bouwproces, de kosten, financiering en juridische aspecten van samenwerking.

In deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Functionele indeling van de praktijk, het bouwproces

 • Het bouwproces in stappen
 • Aantal en soort ruimten en m2 in relatie tot teamsamenstelling
 • Maatvoering en functionele indeling
 • De 10 gouden regels bij de bouw van praktijkruimte

Financiële aspecten

 • Kopen of huren
 • Bouwkosten bij nieuwbouw
 • Haalbaarheidsonderzoek bij verbouw
 • Bouwtechnische voorwaarden
 • Extra eisen van LHV waar een praktijk aan moet voldoen

Financieel-technische en juridische aspecten

 • De financiële gevolgen van kopen of huren
 • De vertaling naar een investerings- en financieringsbedrag
 • De gevolgen voor uw aansprakelijkheid
 • Efficiency en het effect hiervan op opbrengsten en kosten
 • De juridische vormgeving van een samenwerkingsverband
 • Na afloop van de cursus is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Waarnemer
Accreditatie4 punten
KostenLeden € 145,- / Aios € 75,- / Niet-leden € 300,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Trainer(s)

Harry Eltink, heeft meer dan 25 jaar ervaring als architect en is sinds 1998 adviseur van de bouwadviesgroep-LHV. Naast het ontwerpen van adviesplattegronden geeft hij de cursus Nieuwe Huisvesting en begeleidt hij de Excursus langs 3 praktijken.

 

Jos Eras is sinds 1998 als architect-adviseur betrokken bij de LHV en verzorgde al vele malen de cursus Nieuwe Huisvesting. Naast adviesplattegronden (ook HAP-SEH) stelt hij Programma’s van Eisen op voor huisartspraktijken en centra.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.