Omgaan met de media (op aanvraag)

 

(Social) media zijn niet meer weg te denken uit deze tijd en zijn medebepalend voor het beeld dat van een organisatie of groep mensen bestaat. Journalisten weten huisartsen steeds beter te vinden als zich een calamiteit voordoet, maar ook wanneer er een actualiteit speelt waarbij huisartsen betrokken zijn. Hoe houdt u de regie in handen over het verhaal dat u te vertellen hebt? En hoe gaat u adequaat om met kritische vragen en weerstand? Wat kunt u als (aankomend) LHV-bestuurder dan het beste doen en juist laten? En hoe kunt u de media inzetten om het eigen verhaal naar voren te brengen? Deze workshop geeft u inzicht in de denk- en werkwijze van journalisten en leert u voor krant, radio en tv uw boodschap goed over te brengen.

Leerdoel
 • Kennis van het medialandschap
 • Kennis van de verschillen in werkwijze van journalisten; in het bijzonder het verschil tussen schrijvende journalisten en radio/tv-journalisten
 • Inzicht in de opbouw van een goed verhaal
 • Ervaring in het kritisch bevraagd worden door een journalist en het houden van regie
Inhoud

Van tevoren kunt u als deelnemer via een intake aangeven met welk actueel thema u wilt oefenen, zodat de training aansluit op uw huidige praktijk. Tijdens de workshop wordt u geïnterviewd en evalueert u samen met de trainer. Dit gaat op drie niveaus:

1. Mediatechnisch: welke regels gelden er voor de omgang met de media en hoe zet u deze het meest effectief in?  
2. Inhoudelijk: Hoe brengt u uw verhaal helder en krachtig over?
3. Persoonlijk: waar ligt uw kracht en welke valkuilen horen daarbij wanneer er druk ontstaat?

 • De ervaring leert dat het geleerde niet alleen van pas komt in contact met de media, maar ook in andere situaties waarin u met weerstand en een kritische houding te maken krijgt.

Praktische informatie

Accreditatie3 punten
KostenLeden € 375,- / Niet-leden € 725,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie  of bel 085-0480018.

Programma

De workshop begint met een korte uitleg over de werking van en interactie met media en de manier waarop informatie tussen mensen wordt overgedragen. Hierna volgt een interactie deel.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Het medialandschap
 • Hoe werken journalisten?
 • Het verschil tussen kennis overdragen en een verhaal vertellen
 • De omgang met (kritische) schrijvende journalisten + oefening
 • De omgang met (kritische) audiovisuele journalisten + oefening
 • Evalueren van de interviews en lessen trekken
Trainer(s)

Silvie de Peijper heeft ruim tien jaar ervaring als tv-journalist bij het onderzoeksjournalistiek programma Zembla en de actualiteitenrubriek Netwerk. Vanaf 2006 trad zij op als eerste woordvoerder en coördinator van communicatie-afdelingen bij achtereenvolgens Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Zij is gewend zich te bewegen op het snijvlak van politiek, bestuur, media, zorg en maatschappij.

Silvie wordt regelmatig ingehuurd voor strategisch communicatieadvies en crisiscommunicatie, waaronder interim-woordvoering. Zij werkt daarnaast samen met Eva Kuit van Mediavrouw, voor en met wie zij media- en presentatietrainingen verzorgt voor bestuurders, directieleden, topambtenaren, woordvoerders en politici. Vanaf 2014 volgde zij diverse opleidingen op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Zij begeleidt regelmatig mensen op het gebied van persoonlijk leiderschap.

 

Bijzonderheden

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.