Patiëntbejegening

 

op aanvraag

De training Patiëntbejegening is een vervolg op de cursus Geen agressie in mijn praktijk.Het is ook mogelijk deze workshop apart aan te vragen. De trainer neemt altijd vooraf contact op met één van de huisartsen om te bespreken welke leerwensen er zijn.

Na een beknopte review van de basiscursus volgen thema’s als gastvrijheid, management van verwachtingen en zelfkennis.

Voldoen aan verwachtingen van patiënten en toch bij jezelf blijven is een uitdaging. Het is mogelijk om misverstanden, escalaties en conflicten vroegtijdig om te buigen en om patronen in interacties te beïnvloeden.

Leerdoel
 • het herkennen van frustratie en intimidatie en hier goed op reageren
 • verwachtingen van patiënten pro-actief (her)kennen en hiermee rekening houden in contacten
 • patronen in communicatie herkennen en kunnen ombuigen
 • het kunnen voorkomen van ongewenste emoties bij jezelf
 • weten hoe verwerking werkt en het kunnen bieden van (collegiale) opvang
 • het in balans kunnen brengen van eigen kwaliteiten, uitdagingen en stijlen van conflicthantering
Inhoud workshop

In de praktijk komen situaties voor waardoor de medewerker meer ontregeld raakt dan men wil of dan men terecht vindt. Om ongewenste emoties te voorkomen kan het helpen gericht te kijken naar wat de mening van de medewerker erover is. Na het meemaken van ingrijpende ervaringen volgt het verwerkingsproces. Hoe kan de medewerker daar rekening mee houden in het contact met patiënten en collega’s?

De training Patiëntbejegening richt zich op het hele team binnen een huisartsenpraktijk. Zowel aan de balies als in de diverse spreek- en behandelkamers vinden contacten met patiënten plaats die soms efficiënter en effectiever kunnen. Daarnaast richt de training zich op de onderlinge samenwerking, waarbij ook functies zonder (veel) directe patiëntcontacten betrokken kunnen zijn.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Doktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie4 punten
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma
 • herkennen en effectief reageren op frustratie en intimidatie
 • aspecten van gastvrijheid
 • rationele effectiviteit: oefening met ongewenste emoties
 • verwerking na ingrijpende ervaringen en het bieden van ondersteuning daarbij 
 • oefeningen rond kernkwaliteiten en stijlen van conflicthantering
Trainer(s)

Frank van As is psycholoog op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid (Universiteit van Amsterdam, NIP 1993). Frank is gespecialiseerd in trainingen op het gebied van agressiebeheersing en opvang na calamiteiten.

Lees ook het artikel Agressie: hoe ga je ermee om. Daarin komt Van As aan het woord. Hij omschrijft agressie als ‘tijdelijk mislukte communicatie’. “Dat kan meevallen, maar ook erg uit de hand lopen. Als het erg escaleert, kan de betreffende zorgverlener er nog maandenlang last van hebben.” Van As geeft in deze training assistentes, huisartsen en praktijkondersteuners handvatten om agressie te voorkomen, er goed mee om te gaan en het ook binnen het team bespreekbaar te maken.

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag
Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.