Persoonlijke coaching

 

Leiderschap in de huisartsenpraktijk

Als u naast huisarts ook praktijkhouder bent, vervult u twee zware functies. Beide functies brengen de nodige vraagstukken met zich mee. U wilt u focussen op uw patiënten, maar een niet functionerende praktijkassistente geeft u hoofdbrekens of de samenwerking met u collega’s wringt: u begrijpt elkaar niet en kwesties slepen zich maar voort waardoor u in disbalans kunt komen.

Leerdoel
  • U krijgt inzicht in de eigen situatie en weet wat het eigen aandeel is in de kwesties die spelen
  • U krijgt zicht op wat u kan doen om de kwesties voor hem/haar hanteerbaar en werkbaar te maken
  • U ontvangt concrete adviezen wat u kan doen en hoe het een en ander in de praktijk te brengen
  • U ontwikkelt nieuwe inzichten en kan deze toepassen in toekomstige kwesties
Inhoud workshop

Tijdens een telefonische kennismaking wordt geïnventariseerd wat er speelt en wordt vastgesteld of coaching (alleen) u verder kan helpen. Tijdens de intake maakt de coach een voorlopige inschatting m.b.t. het aantal gesprekken dat nodig is om de vraagstukken te verwerken. De prijs voor LHV-leden is € 115,- per uur en voor niet-leden € 150,- per uur. Daarna ontvangt U een kostenopgave. Gaat u akkoord met de kostenopgave dan gaat de coaching z.s.m. van start.

Kwesties die aan de orde komen kunnen van velerlei aard zijn o.a. aansturingsvraagstukken, problematische personele kwesties, wrijvingen in de samenwerking, vragen over de doorontwikkeling van de praktijk, etc.

De gesprekken worden in een open en vertrouwelijke sfeer besproken. Aan het einde van ieder gesprek weet u welke vervolgstappen u kunt zetten en hoe u deze in de praktijk brengt. Aan het einde van het traject heeft u meer zicht op hoe u kwesties adequaat kunt aanpakken en heeft u meer grip op uw eigen (huisartsen)praktijk.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Accreditatie0 punten
KostenLeden € 115,- / Niet-leden € 150,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

Het plan van aanpak wordt op maat aangeboden, de gesprekken zijn volkomen vertrouwelijk en de kwesties worden, waar nodig, integraal benaderd. Met integraal wordt bedoeld vanuit een psychologisch, bedrijfsmatig/organisatorisch en praktisch perspectief.

Soms geeft persoonlijke coaching aanleiding om (een deel van) het praktijkteam te betrekken bijvoorbeeld bij een procesverandering of verbetertraject. In zulke gevallen wordt er met de coach een apart plan gemaakt.

Trainer(s)

Petra van der Horst heeft jarenlange ervaring in het coachen en adviseren van huisartsen / huisartsenpraktijken. Zij heeft expertise op het terrein van leiderschap, praktijkvoering, HRM en organisatieontwikkeling. Petra is concreet, empathisch en resultaatgericht. Ze heeft onder meer een opleiding in de toegepaste psychologie, in de organisatiekunde en op het terrein van sociaal economische advisering.

 

 

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie

Prijzen per uur: voor LHV-leden € 115,- en voor niet-leden € 150,-. 

Locatie: De gesprekken vinden bij de LHV in Utrecht plaats. Heeft men de voorkeur voor een andere locatie dan komen er eventueel reis- en verbljfskosten bij.

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.