PROFclass Module 2: samenwerken in de wijk

 

PROFclass, voor de ondernemende huisarts
Praktijkmanagement – Regievoeren - Ondernemen

Voelt u zich een prima huisarts, maar twijfelt u aan uw vaardigheden om de praktijk goed te managen? Bent u onlangs gestart met een praktijk of overweegt u op korte termijn een praktijkstart, heeft u managementtaken in de praktijk waar u werkzaam bent? PROFclass begeleidt u stap voor stap bij het leren managen van de praktijk en bij het opbouwen van een succesvolle huisartsenpraktijk.

PROFclass is een post-specialistische opleiding, opgebouwd uit 2 modules die samen of afzonderlijk gevolgd kunnen worden. In de eerste module staat het managen en opbouwen van de praktijk staat centraal. In de tweede module is het samenwerken in de wijk het leidende thema.

PROFclass sluit aan op de bekende LHV-cursussen Praktijkmanagement en Praktijkstart, die vooral gericht zijn op kennisoverdracht. PROFclass gaat een stap verder en is gericht op het toepassen van verworven kennis in de praktijk. Actief aan de slag dus!

PROFclass: samenwerken in de wijk (module 2) is los te volgen van PROFclass module 1.

Leerdoel
 • visie op samenwerken in de wijk
 • kennis om subdoelgroepen in wijk of praktijkgebied te definiëren en identificeren
 • kennis van projectplannen / business cases voor samenwerkingsprojecten
 • inzicht in organisatorische, juridische en financiële aspecten van samenwerkingsverbanden
 • marketing principes om toe te passen
 • ontdekken van ICT-mogelijkheden voor huisartsenzorg en geïntegreerde zorg
Inhoud

In module 2 (5 onderwijsdagen) ligt de focus op samenwerken in de wijk. U werkt in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet multidisciplinair zorgaanbod, dat u samen met partners in de wijk wilt realiseren. Daarbij komen niet alleen het opzetten, besturen en projectmatig en financieel managen van een (huisartsen)samenwerkingsverband aan de orde. Ook staan populatiemanagement, medisch leiderschap, ICT, marketing en communicatie in de huisartsenpraktijk op het programma.
Voor elke onderwijsdag krijgt u voorbereidingsopdrachten en toepassingsopdrachten na afloop daarvan. Deze opdrachten voert u uit in de praktijk. U kunt op deze manier de verworven kennis en vaardigheden direct toepassen.

Een oud-cursist over de PROFclass:
"De PROFclass bied je een uitgelezen kans om je - samen met collega's - op een toegankelijke manier te verdiepen in de verschillende aspecten van het leidinggeven aan een huisartsenpraktijk en het samenwerken in multidisciplinair verband. De PROFclass heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfbewust mijn rol als regisseur in de zorg durf te nemen!"

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie40 punten
KostenLeden € 1895,- / Niet-leden € 2395,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma
Onderwijsdag 1: Visie op samenwerking 9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 2: Opzetten van een project 9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 3: Organiseren van een samenwerkingsverband 9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 4: Medisch leiderschap 9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 5: ICT en Marketing 9.00 – 19.00 uur

Lees meer over PROFclass Module 1 (de modules zijn los van elkaar te volgen)

Trainer(s)
 • Populatiemanagement/ visie op samenwerking, Marc Bruynzeels, directeur Jan van Es Instituut
 • Good practice multidisciplinaire samenwerking,  Sebastiaan Dam, huisarts
 • Projectmanagement, Ger Plat bedrijfskundige CT-groep
 • Governance, Sonia Jennings
 • Uit de praktijk: een inspirerend voorbeeld van een project
 • Samenwerkingsvormen (bestuurlijk en juridisch ontwerp), A. (Arie) Kreule, specialist ondernemings- en gezondheidsrecht
 • Financieel management, het maken van een business case, , Ger Plat bedrijfskundige CT-groep
 • Good practice multidisciplinaire samenwerking, Yvonne Guldemond, huisarts
 • Medisch leiderschap, Ger Plat
 • Marketing en communicatie, Ward de Moor, senior adviseur communicatie VvAA
 • ICT in de huisartspraktijk, Vladan Ilic, huisarts
Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.