Regie op eigen inzetbaarheid (incompany)

 

Voor polishouders Nationale Nederlanden een korting van € 350,- tot € 500,-

Wanneer de medewerker ondersteuning of een werkaanpassing nodig heeft, dan voert de medewerker een goed gesprek met zijn leidinggevende. De medewerker voert de regie op zijn inzetbaarheid en is eigenaar van zijn ‘inzetbaarheiddossier’. Als team kan men samen alert blijven op de inzetbaarheid en daarom kunt u deze workshop in de eigen praktijk (incompany) doen. 

Veel medewerkers realiseren zich nog onvoldoende dat zij een belangrijke rol hebben om samen met de werkgever er voor te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Waar krijg je energie van en wat vreet energie? Waar komt voldoening in je werk vandaan en waar kan je nog meer voldoening uithalen? Welke invloed heeft leefstijl op je werk?

Ook de opschuivende pensioenleeftijd vraagt extra aandacht voor het inzetbaar blijven voor werk. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, presteren goed en ontwikkelen zich voortdurend.

Leerdoel
  • Deelnemers realiseren zich dat inzetbaar blijven niet vanzelf gaat en dat ze daar zelf, eventueel met de werkgever, actie in willen nemen.
  • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid om hun inzetbaarheid te onderhouden.
Inhoud workshop

Deze training stimuleert de medewerkers om verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid te nemen met als resultaat dat dat de duurzame inzetbaarheid  omhoog gaat en het ziekteverzuim zal dalen. Mocht de inzetbaarheid het functioneren in het werk gaan raken (of dreigt te gaan raken), of wanneer de medewerker ondersteuning of aanpassingen in het werk wil, dan is het goede gesprek met de leidinggevende aan de orde. En ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid voor het inzetbaarheid zijn in de praktijk.

In deze bijeenkomst worden de medewerkers gestimuleerd op een luchtige en interactieve manier hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun duurzame inzetbaarheid. Afwisselende werkvormen: quiz, oefening ‘stressen, energiebronnen herkennen en benutten’ en een praktische oefening over het hanteren van het ICFmodel.

N.B. onderstaand tarief is voor een groep van maximaal 12 personen en exclusief eventuele korting van Nationale Nederlanden.

Praktische informatie

DoelgroepDoktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 1400,- / Niet-leden € 1400,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

Wat is duurzame inzetbaarheid, wie is daarvoor verantwoordelijk en hoe te onderhouden.

  • Kijken naar de inzetbaarheid aan de hand van het ICF-model
  • Oberservatieoefening met herkennen en bespreken stress-signalen
  • Handvatten voor het goede gesprek

 

 

Trainer(s)

Peter Lijster is arbeids- en organisatiedeskundige. Hij gelooft in het zelfsturend vermogen van medewerkers, waarin zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk, leven en loopbaan. Medewerkers gaan hierover in gesprek met hun leidinggevende, die periodiek het initiatief neemt voor een ‘goed gesprek’ over veranderen of verbreden van inzetbaarheid. De organisatie schept de randvoorwaarden, waarbinnen medewerkers/leidinggevenden deze zelfsturing kunnen realiseren. Resultaat? Flexibele en duurzame inzetbaarheid van mens en organisatie, uitgaande van kansen.

 

Deborah Fortuyn is arbeids- en organisatiedeskundige. Haar drijfveer? Mensen en organisaties in beweging krijgen, op een haalbare, respectvolle en resultaatgerichte manier. Zodat werken beter wordt en leuk blijft. Ze doet dit graag met een kwinkslag, prikkelend, eerlijk en krachtig. Van coachen en trainen krijgt ze veel energie, zeker als het gaat om communicatieve vaardigheden en effectiever communiceren als professional en als team.

Bijzonderheden

Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 12 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Korting voor polishouders Nationale Nederlanden
Vergoeding 1x per 3 jaar en nooit hoger dan 20% van de jaarpremie.

  • 25% korting (€350,-) indien werkgever bij NN de module Ziekteverzuim heeft verzekerd.
  • 35% korting (€500,-) inden de werkgever bij NN de module Ziekteverzuim en WGA Eigenrisiciodrager heeft afgesloten.

Op basis van het polisnummer en de deelnemerslijst neemt Nationale Nederlanden contact met u op voor teruggave van het betreffende bedrag.