Samenwerken in de huisartsenpraktijk (3)

 

Onderling feedback geven en ontvangen

Deze workshop is een vervolg en verdieping op de workshop Samenwerken (2). Het team bouwt voort op de resultaten van de vorige workshop!

Om effectief te kunnen samenwerken, is het van belang dat medewerkers elkaar indien nodig feedback durven en kunnen geven en dat de zij feedback van elkaar weten te ontvangen: over de uitvoering van de taken, over samenwerking én over gedrag, dat een ander bijvoorbeeld minder prettig vindt. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook over het geven van complimenten, wat in de drukte van alledag wel eens vergeten wordt. Feedback is een belangrijk middel om de samenwerking steeds weer ‘bij te stellen’ en ruis te voorkomen.

Leerdoel

De workshop geeft allereerst gelegenheid de voornemens van de vorige workshop kort te bespreken: wat is gelukt en wat nog niet? De deelnemers krijgen de ‘regels’ voor het geven en ontvangen van feedback weer opgefrist. Bovendien voeren zij één-op-één met een aantal collega’s een kort feedbackgesprek. Ieder formuleert voor zichzelf voornemens voor de praktijk.

Inhoud workshop

Na de korte terugblik op Samenwerken 2 bespreken de teamleden de ervaringen, de successen en de eventuele tegenvallers. Vervolgens frissen de deelnemers de meestal wel bekende ‘regels’ voor het geven en ontvangen van feedback op. en dan komt het spannende deel.

In Samenwerken 2 hebben de teamleden elkaar al spelenderwijs feedback gegeven. Nu krijgen tweetallen de gelegenheid elkaar ter plekke daadwerkelijk, in een rustig hoekje, zonder anderen erbij, feedback te geven., ook een compliment. Met enkele vragen wordt het geven van feedback gestimuleerd.

Dat onderling feedback geven en ontvangen wordt op 3 manieren veilig gehouden: 1) er zijn geen anderen bij; 2) de vragen maken het de teamleden mogelijk wat directer of wat voorzichtiger te zijn in hun feedback; 3) bij het nabespreken wordt niet gevraagd wat ze hebben besproken, maar wel hoe het was om te doen en hoe het verliep.

Tot slot wordt uiteraard stilgestaan bij persoonlijke voornemens en bij een gezamenlijke vertaling naar de praktijk.

Het is niet altijd haalbaar dat ieder alle teamleden feedback geeft. Dat is onder andere afhankelijk van de grootte van het team. In elk geval heeft ieder teamlid een aantal keer geoefend, waardoor de drempel in de praktijk doorgaans wat lager wordt.

De werkvorm is actief en positief. Er kan gelachen worden, maar de sessie heeft zeker ook iets spannends. De trainer begeleidt dit zorgvuldig, zodat zaken die aan de orde worden gebracht netjes zijn ‘afgehecht’.

Belangrijk:

  • Het onderwerp wordt helder, concreet, aantrekkelijk, op een veilige manie en laagdrempelig gebracht.
  • Meer diepgang als het team dat aankan, en wat voorzichtiger als het team nog niet zo ver is in de ontwikkeling.
  • Handvatten voor de praktijk.
  • Deelnemers medeverantwoordelijk voor het leren.
  • De trainer heeft vooraf een korte telefonische intake met een cvan de praktijkhouders over aanleiding, cultuur en doelen. In overleg worden inhoud en diepgang vastgesteld, passen bij het team, de teamleden en hun vragen.
  • Het is ook mogelijk samenwerken 2 en samenwerken 3 op een dag te doen (2 dagdelen). Dit vormt een mooie eenheid.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Apotheekhoudend huisarts
Apothekersassistente
Doktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072.

Trainer(s)

Wim van Hout is sinds 2004 senior trainer/adviseur, accountmanager en innovator bij Boertien Vergouwen Overduin. Hij won de 2e prijs bij de landelijke verkiezing Trainer van het Jaar 2018-2019 (NOBTRA). Eerder werkte hij 18 jaar als senior trainer en adviseur bij NCATB Groep/Elsevier.

Bijzonderheden

Alleen op aanvraag: in company
Deze workshop is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op uw praktijk. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit maximaal 12 personen (voor één trainer). zijn er meer deelnemers, dan kunt u dat met de trainer overleggen.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden van de LHV Academie van toepassing.