Starten als apotheekhoudend huisarts

 

Bij het opstarten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe en andere aspecten om de hoek kijken, die niet tijdens de huisartsenopleiding aan bod zijn gekomen. Maak een vliegende start en kom naar de geaccrediteerde bijeenkomst van de Apotheekhoudende Afdeling LHV.

Inhoud

Welke onderwerpen komen tijdens de workshop aan bod? Een kort overzicht.

  • Juridische zaken, zoals het vergunningenbeleid en de goodwil.
  • Praktijkvoering, waarbij aandacht is voor onder meer strategisch management en personeelsmanagement.
  • Farmacie in praktijk: het proces van aannemen van een recept tot het afleveren van medicijnen, medicatiebewaking, medicatieoverdracht, polyfarmacie, recalls, beroepsnorm apotheekhoudende huisartsen.
  • Administratie: declareren, boekhouden, maand/kwartaal/jaarcijfers genereren, benchmark.
  • Contractering: contractinhoud, onderhandelingen.
  • In- en verkoop geneesmiddelen: beoordelen/kiezen groothandel, verstandig inkopen, voorraadbeheer en handverkoop.
  • Optioneel komt ook het onderwerp ‘Praktijkovername’ aan de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe je voor te bereiden op een overname, wat mag je verwachten van de vertrekkende partij en welke ondersteuning mogelijk is.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Apotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie7 punten
KostenLeden € 150,- / Aios € 150,- / Niet-leden € 300,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Trainer(s)

Tijdens haar studie Nederlands Recht te Nijmegen, studeerde Mascha Bots een jaar aan de Université de Poitiers. Nadat zij aansluitend de postdoctorale opleiding Bijzonder Licentiaat Internationaal en Europees recht te Brussel voltooide, startte zij in 1991 als advocaat in Amsterdam. Sinds 1998 is zij verbonden aan KBS Advocaten te Utrecht. Mascha legt zich toe op samenwerkingsvraagstukken en de bekostiging en regulering van zorg. Meer specifiek adviseert Mascha bij maatschap conflicten, zorginkoop en materiële controles. Daarnaast staat zij cliënten bij in contacten met de NZa en de IGJ. Tot haar speciale aandachtsgebied behoren registratiezaken en kwesties rondom apotheekhoudend huisartsen. Zij is onder meer lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Dieuwke Huismans is sinds 2005 huisarts en in 2008 gestart als apotheekhoudend huisarts in Jubbega, Friesland. Sinds 2009 is zij bestuurslid van de stichting apotheekhoudende huisartsen Fryslan. Binnen deze functie heeft zij een draaiboek gemaakt voor de startende apotheekhoudend huisarts en zij verantwoordelijk voor de multicertificering. 

Klara Knapen is sinds 2012 praktijkmanager bij 3 huisartspraktijken waarvan 2 apotheekhoudend. Daarnaast is zij sinds 2016 coördinator van de opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg waar zij o.a. de module declareren doceert.

Marc van de Put is sinds 2009 werkzaam bij Zilveren Kruis. Eerst in de functie van zorginkoper huisartsenzorg en sinds 2010 als zorginkoper op het farmaciedossier. Tijdens deze periode heeft Marc onder andere een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid apotheken, het nieuwe beleid met betrekking tot dure geneesmiddelen in ziekenhuizen en de transitie van het inkoopbeleid gericht op de apotheek van de toekomst. Voordat Marc bij Zilveren Kruis werkzaam was, is hij jarenlang werkzaam geweest als accountmanager in de farmaceutische industrie.

Stefan Raap is 17 jaar actief geweest als registeraccountant binnen een middelgroot accountantskantoor in Eindhoven. In die rol heeft hij zijn cliënten, waaronder veel ondernemers in de zorg, dagelijks bijgestaan bij alle voorkomende uitdagingen op het gebied van financieel en fiscaal beheer, risicomanagement en ondernemerschap. Daarnaast heeft hij enkele jaren gastcolleges verzorgd op enkele Hogescholen en op de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Tegenwoordig staat hij aan het financiële roer van PRO Groep; een onderneming die zich onder meer richt op verlening van ggz-zorg binnen de huisartsenzorg, een payroll-bedrijf voor het midden- en kleinbedrijf exploiteert en zich richt op flexibele inzet van personeel in de huisartsenzorg.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.