Voor en door huisartsen
 

Starterscafé Deventer

 
 

De huisarts en de zorgverzekeraar. Vriend of vijand?

De huisarts wil goede patiëntenzorg leveren. De zorgverzekeraar wil goede zorg inkopen en daarbij op de centen letten. Gaat dat wel samen?  Als je de kranten en het Medisch Contact leest, gaat dat absoluut niet samen. Maar klopt dat beeld wel?

Leerdoel

Aan het einde van de avond:

  • Heb je beter inzicht in regionale thema’s in de huisartsenzorg, en hoe deze zich verhouden tot de hooflijnakkoorden en landelijke thema’s als “Juiste zorg op de juiste plaats”, “Meer tijd voor de patiënt” en “Het roer moet om”.
  • Heb je meer kennis over ons huidige zorgstelsel: partijen, financiering.
  • Weet je wat wel en niet taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar zijn.
  • Heb je inzicht in hoe onderhandelingen tussen huisartsen en de zorgverzekeraar verlopen, in het bijzonder in de Deventerse situatie van een regionale huisartsenorganisatie en een regionale zorgverzekeraar.
  • Heb je vanuit het perspectief van de waarnemer kunnen discussiëren over hoe de zorg in de regio geregeld is en wat dat voor jou betekent, of voor je plannen om je te vestigen als praktijkhouder.
  • Heeft ENO meer zicht in de belangen en wensen van waarnemers.
Inhoud workshop

Op 19 maart kun je het verhaal van twee kanten horen: Christine Deurman is medisch adviseur van Eno (de preferente zorgverzekeraar in de regio) en Lidwien Kruijswijk Jansen is manager ketenzorg en innovatie van de HCDO. Zij komen vertellen hoe Eno en de HCDO proberen de huisartsenzorg in de regio te verbeteren, en hoe daar over onderhandeld wordt. Christine zal daarbij inzicht geven in de financiële en organisatorische kaders van ons ingewikkelde zorgstelsel. Lidwien geeft het perspectief van de HCDO op de “verplichte” samenwerking met de zorgverzekeraar en op de initiatieven die de HCDO ontplooit in de regio.

De focus is daarbij op het perspectief van de waarnemer: wat is voor jullie belangrijk om goede patiëntenzorg te leveren? Wat zijn voor jullie overwegingen om je te vestigen als praktijkhouder in de regio en wat heeft de zorgverzekeraar en de HCDO daar mee te maken? Waar loop je juist tegenaan?

Praktische informatie

Doelgroep LHV-AcademieAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 30,- / Aios € 20,- / Niet-leden € 40,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma

18.30 – 19.00 Inloop met warme maaltijd

19.00 – 20:00 Het zorgstelsel, de positie van de zorgverzekeraar en onderhandelingsproces

20:00 – 20:15 Pauze

20.15 – 21:30 Actuele thema’s en blik op de toekomst.

21:30             Gelegenheid om na te borrelen aan de bar van het restaurant       

Trainer(s)

Christine Deurman, Medisch adviseur ENO, arts beleid en advies KNMG

Lidwien Kruijswijk Jansen, manager ketenzorg en innovatie HCDO

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.