Succesvol onderhandelen

 

Als huisarts-bestuurder wordt u in de hectiek van alle dag geconfronteerd met veel partijen en ieders belangen. U moet standpunten innemen in de relatie met uw talrijke stakeholders waaronder ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars. Hoe groter de belangen hoe spannender het is om tot een overeenkomst te komen. In deze training leert u de kunst van het onderhandelen.

Leerdoel

Na afloop:

  • Onderhandelt u met meer zelfvertrouwen en weet u onderhandeltechnieken effectief toe te passen
  • Stemt u de  onderhandelstijl af op de onderhandelingspartner
  • Heeft u geoefend met specifieke onderhandeltechnieken
  • Heeft u geoefend met uw eigen onderhandelsituatie
  • Kent u beïnvloedingsstrategieën die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk
  • Weet u hoe een optimale win-win situatie kan worden bereikt
Inhoud workshop

De kunst van het onderhandelen gaat er vooral om dat u uw standpunten leert onderbouwen, alternatieven naast elkaar kunt leggen en er win-win situaties ontstaan. De training biedt u hiervoor de juiste vaardigheden.

Vooraf ontvangt u een intakeformulier en bereidt u een eigen casus voor om tijdens de training te kunnen bespreken en oefenen.

Praktische informatie

Accreditatie6 punten
KostenLeden € 400,- / Niet-leden € 775,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie  of bel 085 - 0480059.

Programma

Onderwerpen die we met u behandelen:

- fases van het onderhandelproces
- belangenafweging, onderhandelstijlen
- creëren van win-win situaties
- gesprekstructuur, standpunten innemen
- eigen situaties.

Trainer(s)

 

Rick Willemsen werkte voordat hij in 2016 zijn eigen bedrijf startte ruim 20 jaar als trainer, adviseur en coach bij Boertien en Vergouwen Overduin en later bij Twynstra Gudde.  Zijn uitgevoerde opdrachten variëren van het ontwikkelen en uitvoeren van management development- en leiderschapsprogramma’s tot het coachen van midden managers en professionals op het gebied van teamontwikkeling, zelfsturing, beïnvloeden, sales en ondernemerschap.

 

Margreet Kooistra traint groepen en werkt als personal coach. Zij legt de nadruk op het vergroten van invloed en effectiviteit en probeer het gedragsrepertoire van groepen en individuen te verbreden, grenzen te openen zodat doelen beter worden bereikt. Haar inmiddels 20 jarige trainerservaring leert dat het voornemen om zaken anders aan te pakken al snel verwatert. Oud gedrag is immers hardleers en comfortabel, daadwerkelijk ander gedrag vereist bescheidenheid, zelfkennis, compassie maar bovenal discipline, doorzettingsvermogen en moed. Margreet begeleidt, inspireert, confronteert en daagt uit met warmte en zorg.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.