Tijdmanagement

 

In deze workshop passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. U kunt de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering.

Leerdoel
 • Het kunnen analyseren van persoonlijke valkuilen en attentiepunten ten aanzien van werkdruk
 • Inzicht in planningstechnieken en prioritering
 • Inzicht in gesprekstechnieken ter ondersteuning van tijdmanagement
Inhoud

Overheid en zorgverzekeraar stimuleren telkens nieuwe projecten. Die komen bovenop de dagelijks groter wordende stapel werkzaamheden van u als huisarts. Bovendien staan bepaalde persoonskenmerken goed tijdmanagement soms in de weg. Denk bijvoorbeeld aan een (te?) groot verantwoordelijkheidsgevoel. U leert hoe u beter en efficiënter kunt omgaan met uw kostbare tijd.

Praktische informatie

DoelgroepDoktersassistente
Hid(ha)
POH-GGZ
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie6 punten
KostenLeden € 290,- / Aios € 185,- / Niet-leden € 550,-
Programma
 • Inleiding
 • Inventarisatie praktijkvragen en probleemgebieden
 • De persoonlijke invloedsfactor: profiel en normen/waarden-pakket
 • Planning: van doelstellingen via prioritering naar agendering
 • De impact van de juiste volgorde
 • 2 methoden van prioriteren
 • Grote projecten in de agenda (en de vergaderagenda)
 • Realistische inschattingen van tijdsbesteding: tijdschrijven?
 • De Impurgentiematrix: werkwijze en consequenties
 • Omgaan met vele verstoringen
 • Structurering versus "open deur"
 • Aanpak e-mailterreur
 • Vergadertips: het kan vaak twee maal sneller

 

Trainer(s)

 

Theo Bollerman begon in 1982 met zijn adviesbureau en richt zich sinds 1992 op de gezondheidszorg. Naast het geven van workshops en lezingen begeleidt hij veelvuldig besturen, HAGRO's en soortgelijke groepen bij beleidsontwikkeling en managementvraagstukken. 
Lucie Douwes Dekker was tot 1995 huisarts maar zwichtte voor haar oude liefde: het opleiden. Zij houdt zich bezig met dezelfde thematiek als Theo Bollerman, maar is daarbij ook gespecialiseerd in de relatie tussen zorgverlener en patiënt.
Bijzonderheden

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Contact
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085 - 0480059.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.