Uw praktijk financieel bekeken

 

Wilt u meer grip op de financiële kant van uw praktijk? En een goede gesprekspartner zijn voor uw financieel adviseur? Deze cursus geeft u meer inzicht in de financiële (ken)getallen van uw huisartsenpraktijk. Door het analyseren van gegevens bent u in staat uw praktijk te optimaliseren. Het jaarverslag van de accountant wordt het vertrekpunt van uw financiële huishouding, in plaats van het eindpunt. In de eerste helft van de cursus wordt de theorie uitgelegd aan de hand van een casus. In de tweede helft brengt u het geleerde in de praktijk. U bespreekt uw jaarrekening met uw medecursisten en bedenkt vragen die u aan de financieel adviseur gaat stellen naar aanleiding van het (fictieve) concept jaarverslag dat u hebt ontvangen.

Leerdoel
  • U neemt kennis van de financiering huisartsenpraktijken.
  • U leert een jaarrekening lezen.
  • U leert een begroting opstellen.
Inhoud workshop

In deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Hoe leest u het jaarverslag van de accountant?
Bij het lezen van uw jaarverslag komt u een groot aantal termen tegen. Balans, verlies- en winstrekening, kapitaal, opnames, stortingen, en het besteedbare inkomen. Wij laten u zien hoe de uitkomst van uw verlies- en winstrekening de balans en het kapitaal beïnvloedt, net als de opnamen die u hebt gedaan. Daarnaast leert u het verband tussen wat u verdient met uw praktijk en wat u te besteden heeft in privé.

Wat zijn belangrijke financiële kengetallen?
In veel jaarrekeningen komt u termen tegen als solvabiliteit, werkkapitaal en eigen vermogen. Wat houden deze kengetallen precies in? Wat hebt u eraan? En waarvoor kunt u ze gebruiken?

Fiscale verbanden tussen uw financiële jaarstukken en uw aangifte inkomstenbelasting
De winst zoals die volgt uit uw jaarverslag is het startpunt van uw aangifte inkomstenbelasting. Maar wat zijn precies de fiscale zaken die daarbij een rol spelen? Er wordt aandacht besteed aan de volgende zaken: correctie beperkt aftrekbare kosten, investeringsaftrek, ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstaftrek) en natuurlijk de auto van de zaak.

Werken met een begroting
Geldstromen zijn aan veranderingen onderhevig. Aan de inkomstenkant van overheidswege of door bijvoorbeeld het gaan leveren van ketenzorg. Aan de kostenkant door functiedifferentiatie (personeelswijzigingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het betrekken van nieuw onroerend goed). In dit soort gevallen is het raadzaam om een begroting te maken. Aan de hand van een casus gaat u het verband zien tussen een investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting, resultaatbegroting en een berekening van het verwachte besteedbare inkomen.

Waar bestaan mijn inkomsten uit en heb ik daar invloed op?
Welke invloed hebt u zelf op uw inkomsten of bent u volkomen afhankelijk van de politiek? Weet u waaruit uw inkomen is opgebouwd? Op welk deel hebt u invloed en op welk deel niet? Wat verdient u aan de ketenzorg via de zorggroep? En wat is uw kostprijs?

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 145,- / Niet-leden € 300,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Trainer(s)

Lennart Rijkers trad na zijn studies Gezondheidswetenschappen en Filosofie in dienst bij de LHV. In zijn functie als beleidsmedewerker spande hij zich in de afgelopen jaren vooral in voor de financiële en economische belangen van de huisarts. Dit doet hij op zowel collectief als individueel niveau. Zo houdt hij zich bijvoorbeeld bezig met de voorbereiding van de landelijke onderhandelingen, maar ook met het ontwikkelen van verschillende rekenmodellen.

Jacqueline van Eekelen werkt als belastingadviseur bij Seres Accountants en Belastingsadviseurs. Met ruim 20 jaar ervaring als allround adviseur voor medici en organisaties in de zorg kent ze alle financiële en fiscale ins en outs in onder meer de huisartsenzorg. Haar focus ligt vooral op de ontwikkelingen in de zorg en hoe zij haar cliënten hierbij zo goed mogelijk kan adviseren en begeleiden.

Sascha Nieborg werkt als belastingadviseur bij Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. Hij is gespecialiseerd in medici en dan met name huisartsen.
Hij is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de huisartsenzorg en weet wat er speelt op fiscaal en financieel gebied. Ook begeleidt bij praktijkovernames
en bekijkt hij graag de mogelijkheden om de financiële resultaten binnen een huisartsenpraktijk te optimaliseren.

Bijzonderheden

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 9 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.