Vakkundig voorzitten

 

Als (toekomstig) huisarts-bestuurder zult u regelmatig vergaderen. Hoe draagt u bij aan een efficiënt en succesvol verloop van de vergadering? Een goede voorzitter biedt structuur, bewaakt het vergaderproces en het doel van de vergadering en zorgt dat de deelnemers binnen deze doelstelling maximaal tot hun recht kunnen komen. Deze training helpt u zich te ontwikkelen tot een gedegen vergadervoorzitter die zowel het proces als de inhoud van de vergadering onder controle heeft.

Leerdoel

Aan het einde van deze dag bent u bekend met de verschillende taken die een vergadervoorzitter heeft. U heeft geleerd:

  • hoe een goed vergaderproces in te richten en te bewaken
  • hoe relevante inhoudelijke discussies te agenderen en te sturen
  • hoe de sfeer van de vergadering te kunnen beïnvloeden en te bewaken
Inhoud workshop

De eendaagse training heeft een afgewogen balans tussen theorie, oefeningen en feedback. Korte theorieblokken worden afgewisseld met persoonlijke begeleiding en praktische oefeningen.Veel aandacht is er voor situaties die zich voordoen op de werkvloer. ‘Situational training’ gebeurt zowel in groepsverband als één-op-één.

U neemt tijdens oefeningen niet alleen de rol van voorzitter of vergaderdeelnemer aan, maar ook die van rechter of jurylid. Het beoordelen van de andere deelnemers geeft een verhelderend inzicht in de kenmerken van een goede voorzitter: de kunst afkijken is in dit geval een kunst op zich.

Praktische informatie

Accreditatie6 punten
KostenLeden € 425,- / Aios € 200,- / Niet-leden € 800,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

De training is praktijkgericht en daardoor intensief. Korte theorieblokken worden afgewisseld met veel oefeningen en u ontvangt uitgebreide persoonlijke feedback. Op advies van de trainer graag een agenda van een eigen vergadering meenemen om in de training te bespreken.

Programma

14.00     Opening: kennismaking en delen van leerdoelen

14.10      Criteria voor goed technisch voorzitterschap

               -wat een goede voorzitter doet en laat

14.45      De drie actiemomenten voor de voorzitter

              - aankondiging

              - onderbreking

              - afsluiting

15.30      De heldere aankondiging van een agendapunt

16.15     Korte pauze (10 min.)

              Aandachtspunten voor de voorzitters

              - de fasen in de besluitvorming bewaken

              - werken met termijnen en spreektijden

              - voorwaarden voor een duidelijk, doelmatig en prettig debat in de vergadering

18.00     Pauze tot 18.45 uur

             Oefeningen op basis van het vergadersysteem in de eigen organisatie

             - het belang van een goede agenda

             - een agenda opstellen die problemen voorkomt

20.00    Korte pauze (10 min.)

             Valkuilen herkennen en voorkomen

             - te lange inleiding bij vragen

             - herhaling van vragen

             - onduidelijkheid over standpunten

             Wel of niet ingrijpen, wel of niet samenvatten

             - mogelijkheden, voordelen en valkuilen

             - oefeningen herkennen en voorkomen van valkuilen

21.00     Sluiting

Trainer(s)

Rogier Elshout vraagt altijd ‘Wat moet er de dag na de bijeenkomst anders zijn dan ervoor?’ Hij helpt je graag om je doelstellingen scherp te formuleren. En op zoek te gaan naar het ideale programma om die doelstellingen te halen. Daarbij komt zijn jarenlange ervaring, creativiteit en kennis van pas.

 

 

 

 

 

Dirk van Dorsselaer is al meer dan 10 jaar actief bij het Nederlands Debat Instituut als senior trainer, debatleider voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Dirk verzorgt trainingen op het gebied van presenteren, argumenteren en vergaderen. De deelnemers in zijn training variëren van managers tot inhoudelijke specialisten, van advocaten tot landelijke politici. Dirk is ook als gastdocent verbonden aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Academie voor Wetgeving.

 

 

 

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.