Voor en door huisartsen
 

Waarnemersdag Utrecht 2019

 
 

Speciaal voor waarnemers en huisartsen in dienstverband is er een Waarnemersdag op dinsdag 5 maart gepland. Laat u bijpraten door onze interessante sprekers. Ontvangst en inschrijving starten om 8.30 uur. Het inhoudelijke programma loopt van 9.00 - 17.00 uur. Als afsluiting kunt u gezellig met elkaar een borrel drinken. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 

 

Leerdoel
  • Herkennen en differentiaal diagnose bij artritis.
  • Herkennen van de meest voorkomende afwijkingen binnen de kinderorthopedie wanneer wel en niet door verwijzen.
  • Herkennen van de diagnose TIA en CVA.
  • Behandeling van het acute herseninfarct volgens de laatste geldende richtpijnen.
  • Verschillende vormen van acute duizeligheid herkennen centraal vs perifeer en hun differentiaal diagnose.
Inhoud workshop

Eline Oudeman, neuroloog UMC Utrecht
Diagnose en behandeling van TIA en herseninfarct
Bespreken van de diagnose TIA VS CVA, welke bevindingen passen wel en wat past er niet bij. Wat te doen als u een TIA vermoedt. Vervolgens wordt de acute behandeling van herseninfarct en de veranderingen hierin van de afgelopen jaren/jaar besproken. Als laatste de behandeling van TIA en herseninfarct.

Emma van Kessel, neuroloog UMC Utrecht
Acute duizeligheid, een diagnostische uitdaging
Patiënten met acute duizeligheidsklachten zijn een diagnostische uitdaging voor iedere clinicus. Allereerst omdat vaak niet direct duidelijk is om wat voor een type duizeligheid het gaat; een gevoel van licht in het hoofd, of vertigo. Ten tweede; omdat indien het om vertigo gaat, het onderscheid tussen een centrale en perifere oorzaak vaak moeilijk blijkt. En dat verschil is juist erg belangrijk. Hoewel van alle patiënten die zich presenteren bij de huisarts met acute duizeligheid, het maar in een klein percentage om een centrale neurologische oorzaak gaat, is dit een diagnose die je bij uitstek niet wil missen.

Tijdens deze presentatie zullen we ons daarom focussen op de differentiaal diagnose van acute duizeligheid en geven we handvatten om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende oorzaken.

Willemijn H. Noort-van der Laan en Agnes Eijsbouts, reumatologen Sint Maartenskliniek
“Artritis of nietis” herkennen en behandelen
Artritis is een van de kernsymptomen van inflammatoire reumatische aandoeningen. Het herkennen van artritis kan heel lastig zijn omdat andere beelden zoals cellulitis of artrose erg kunnen lijken op artritis. Ook kan artritis heel subtiel aanwezig zijn, waardoor de diagnose gemist kan worden. In deze workshop zullen de meest voorkomende inflammatoire gewrichtsaandoeningen, reumatoïde artritis, artritis psoriatica en jicht, aan bod komen. Hoe artritis te herkennen, hoe te onderscheiden van erop lijkende symptomen, welke diagnostiek in de eerste lijn nuttig is, wanneer naar de tweede lijn verwezen moet worden en hoe te behandelen zal besproken worden. Voorbeelden uit de praktijk zullen de revue passeren en er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en interactie.

Pepijn Bisseling, orthpedisch chirurg Sint Maartenskliniek
Kinderorthopedie: ‘Pluis niet pluis’
Kinderorthopedie blijft een lastig deelgebied binnen de orthopedie. De Botten groeien nog, hoeken van botten kunnen nog veranderen en daarnaast kan er sprake zijn van een afwijking bij lichamelijk onderzoek zonder pijnklachten of andersom. Wat is normaal, wanneer is het nou belangrijk om een kind te verwijzen en wanneer kan je afwachten? In de voordracht ‘pluis niet pluis’ zullen de meest voorkomende afwijkingen binnen de kinderorthopedie besproken worden. Denk hierbij aan as en standsafwijkingen, heupklachten bij een kind, patellofemorale pijnklachten, platvoeten, tenenlopen en scoliose. Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn om een casus uit de eigen praktijk te bespreken.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie6 punten
KostenLeden € 185,- / Aios € 115,- / Niet-leden € 395,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel 085 - 0480059.

Programma

09:00 – 09:30 uur Ontvangst en inschrijving
09:30 – 11:00 uur Workshop Diagnose en behandeling van TIA en herseninfarct
11:00 – 11:15 uur Pauze
11:15 – 12:45 uur Workshop Acute duizeligheid, een diagnostische uitdaging
12:45 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:00 uur Workshop "Artritis of nietis" herkennen en behandelen
15:00 – 15:15 uur Pauze
15:15 – 16:45 uur Workshop Kinderorthopedie: 'Pluis niet pluis'
16:45 uur Borrel 

Trainer(s)

Eline Oudeman, neuroloog UMC Utrecht
Emma van Kessel, neuroloog UMC Utrecht
Willemijn H. Noort-van der Laan, reumatoloog Sint Maartenskliniek
Agnes Eijsbouts, reumatoloog Sint Maartenskliniek
Pepijn Bisseling, orthopedisch chirurg Sint Maartenskliniek

Bijzonderheden

De volgende Waarnemersdagen staan nog gepland:

  • donderdag 16 mei 2019 in Zwolle
  • dinsdag 8 oktober 2019 in Den Haag
  • donderdag 28 november 2019 in Nijmegen

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.