Voor en door huisartsen
 

Wagro-café Nijmegen: Klachten en geschillen

 
 

Een klacht. Het is niet ondenkbaar dat je daar in het huisartsenvak eens mee te maken zult krijgen. Hoe pak je dat dan aan? Welke stappen moet je nemen?

Inhoud workshop

De “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz) beoogt een snelle en laagdrempelige klachten- en geschillenafhandeling van goede kwaliteit. Deze wet vereist van zorgverleners onder andere dat ze zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. De Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), waarbij zo’n 9500 huisartsen zijn aangesloten, is erkend als geschilleninstantie voor huisartsenzorg.

Heb je  vragen of casuïstiek met betrekking tot dit thema, dan kun je deze bij de inschrijving  noteren. Vragen en/of casuïstiek kunnen dan tijdens de avond aan bod komen.

Praktische informatie

Doelgroep LHV-AcademieAios
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 30,- / Aios € 20,- / Niet-leden € 40,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Programma

19.00 uur: Inloop met soep en broodjes

19:30 uur: Start

21:45 uur: einde met de mogelijkheid nog even een drankje te drinken

Trainer(s)

Jiske Prinsen, jurist, directeur van de SKGE, zal op deze avond nader ingaan op de afhandeling van klachten en geschillen, in relatie tot de Wkkgz en het werk van de SKGE.

Bijzonderheden

Parkeergelegenheid
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de parkeergarage van het naastgelegen Maldensteijn.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.