Spring naar content

Advies over buitenlandse reizen door medewerkers

Ook deze zomer gelden er nog regels ten aanzien van het reizen naar het buitenland en na terugkeer in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben, mocht de reis leiden tot vertraging of quarantaine.

De Rijksoverheid hanteert een indeling van groene, gele, oranje en rode reisadviezen vanwege de corona-uitbraak. Een actuele stand van zaken van de kleurcodes vindt u hier. Bij een groen reisadvies zijn er geen risico’s, bij een geel reisadvies is reizen verantwoord, maar zijn er wel gezondheidsrisico’s. Bij een oranje of rood reisadvies wordt het reizen naar deze landen afgeraden. Als mensen daar toch naar toe gaan, dan moeten ze bij terugkomst in Nederland een negatieve testuitslag laten zien en moeten zij 10 dagen in thuisquarantaine.

Specifieke regels voor zorgmedewerkers

Volgens de RIVM-LCI-richtlijn geldt voor zorgmedewerkers – zonder klachten – die terugkeren uit een oranje of rood risicogebied, het advies om een PCR-test te doen. Als de uitslag van de PCR-test positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten thuis in isolatie tot en met de 5e dag na de testafname. De zorgmedewerker mag dan niet naar buiten en geen bezoek ontvangen. Als de medewerker toch klachten ontwikkelt, blijft deze in isolatie tot de medewerker 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Indien de uitslag van de PCR-test negatief is, hoeft de zorgmedewerker niet (langer) thuis te blijven.

Voor negatief-geteste zorgmedewerkers die tijdens hun werk intensief contact hebben met patiënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19, geldt wel dat zij tot 10 dagen na terugkeer uit een risicogebied niet naar hun werk gaan. Ook buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Overige negatief geteste zorgmedewerkers mogen na de negatieve testuitslag hun werkzaamheden hervatten. Daarbij dragen zij tot 10 dagen na terugkeer altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II. Buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Gevolgen voor loon?

De algemene regel is dat als een medewerker in quarantaine moet tijdens of na een bezoek aan een code-oranje- of code-rood-gebied en daardoor niet kan werken, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening en risico van de werknemer.

De werknemer kan géén aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht.

Uitzondering is als de medewerker deze situatie niet kon voorzien (doordat de status van het land werd veranderd terwijl de persoon daar al was). En als de werknemer zijn/haar werkzaamheden thuis (in quarantaine) kan verrichten, dan moet het loon ook doorbetaald worden. 

In veel gevallen in de huisartsenzorg zullen medewerkers na een negatieve testuitslag en met minstens een chirurgische mondneusmasker type II wel weer kunnen werken, zoals hierboven beschreven, en zal deze situatie dus niet van toepassing zijn.

Schriftelijke bevestiging

We raden werkgevers aan om werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties voor de loondoorbetaling als de werknemer op reis gaat naar een land waarvan bekend is dat deze bestemming code oranje of rood heeft. Als dit niet schriftelijk is bevestigd, dan kan een werknemer wel aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht. En een schriftelijke bevestiging maakt het voor werknemers wel zo duidelijk waar ze aan toe zijn en kan helpen de afweging te maken om wel of niet naar zo’n land af te reizen.

Bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt/daadwerkelijk besmet raakt met covid-19, dan zal het loon moeten worden doorbetaald, ook als dat gebeurd is na bezoek aan een code oranje/rood-gebied.

Er is slechts één uitzondering daarop, namelijk als vast komt te staan dat de ziekte door opzet is veroorzaakt (waarbij de opzet gericht moet zijn op de ziekte). Dat begrip ‘opzet’ wordt heel streng getoetst, dus daar zal niet snel sprake van zijn, ook niet als iemand afreist naar een land met een oranje of rood reisadvies.

Bekijk het thema coronavirus.

Nieuws over corona

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek

Minister Kuipers heeft besloten dat “de griepprikgroep” voorrang moet krijgen voor een coronaherhaalprik. Hij doet daarbij een beroep op huisartsen

Vorige week presenteerde minister Kuipers de langetermijnaanpak Covid-19 van het kabinet. Wat er in die plannen staat, baart ons zorgen.