Spring naar content

Akkoord bereikt voor nieuwe Cao Hidha

Er is een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Hidha. Hierin staan afspraken over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. Het akkoord geldt voor ongeveer 1000 huisartsen in dienst bij een huisarts. Lees in dit bericht de belangrijkste afspraken.

Cao-partijen zijn de onderhandelingen op 6 april 2022 gestart. Samen met werknemerspartij LAD zijn wij als werkgeverspartij blij met het bereikte resultaat en leggen het akkoord aan onze achterban voor. Wij leggen het akkoord op de ledenvergadering van 27 september voor aan de afgevaardigde LHV-ambassadeurs.

Belangrijkste afspraken

  • Looptijd: De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2022 en loopt tot en met 30 april 2024.
  • Salarisverhoging: Per 1 oktober 2022 krijgen hidha’s een structurele salarisverhoging van 2,5%. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Per 1 oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2% en in 2023 met 0,5%. Er wordt een extra (negende) trede toegevoegd aan het loongebouw.
  • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250,- euro (naar rato van het dienstverband).
  • Overwerkvergoeding: De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Zwangere werknemers kunnen na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen krijgen.
  • Functiebeschrijving hidha: In het onderhandelaarsakkoord staan ook de concept functiebeschrijving Hidha en een concept addendum. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder een gezamenlijke werkgroep van de LAD en de LHV ingesteld. De werkgroep heeft het traject van de functiebeschrijving voor de hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject, onder begeleiding van FWG Professional People, waren ook hidha’s betrokken.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Nieuws

In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 juni 2022 met 1 procent stijgen. In dit bericht

Met de LAD hebben wij gesproken over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 augustus 2022. Zowel de LHV als de

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht