Spring naar content

Akkoord: Nieuwe Cao Huisartsenzorg

De nieuwe Cao Huisartsenzorg draagt bij aan het behoud en aantrekken van medewerkers in de huisartsenzorg. Huisartsen bieden goede arbeidsvoorwaarden in een concurrerende cao ten opzichte van andere zorg-cao’s. De Landelijke Ledenvergadering van de LHV stemde unaniem in met de nieuwe Cao Huisartsenzorg.

Om een aantrekkelijke sector te blijven voor de huidige en toekomstige werknemers en als gevolg daarvan een goede uitgangspositie te hebben op de arbeidsmarkt is gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe Cao Huisartsenzorg. In de Landelijke Ledenvergadering van 8 maart stemde de LHV in met het resultaat en inmiddels is dat gedaan door alle betrokken partijen.

Wat zijn de afspraken in nieuwe cao?

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De tekst van de nieuwe cao wordt nu opgemaakt en binnenkort gepubliceerd op deze website en in de Cao-app. Gemaakte afspraken zijn onder andere:

  • Per 1 mei 2022 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 3% voor de schalen 1 tot en met 9 en 2% voor de schalen 10 en hoger. Onderdeel van deze stijging is de verhoging voor de middeninkomens, die via een motie in de Tweede Kamer beschikbaar is gekomen. Per 1 mei 2023 volgt een structurele salarisverhoging voor alle schalen van 2,6%.
  • De eindejaarsuitkering wordt in 2022 met 1% verhoogd en in 2023 met 0,83%. Dit betekent een eindejaarsuitkering in 2022 van 7,5% en vanaf 2023 van 8,33%.
  • De ANW-toeslag wordt voor een aantal gespecificeerde uren verhoogd van 50% naar 60%.
  • De vergoeding van de kosten van (her)registratie c.q. verlenging van de diplomering wordt verhoogd naar maximaal € 125,= netto eens in de 5 jaar.
  • De functie triagist wordt (her)beschreven en gewogen in FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg).
  • Een eenmalige korting van 0,1% van de SSFH-premie in 2022 is afgesproken.

Afspraken vervolggesprekken

In de cao is ook afgesproken welke thema’s cao-partijen gedurende de looptijd van de cao verder uitwerken en worden omgezet in concrete maatregelen. De gemaakte afspraken leest u na in de eerder gepubliceerde Bordmemo.

Vragen?

De Cao Huisartsenzorg geldt voor personeel van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen en regionale huisartsenorganisaties. De cao-afspraken zijn gemaakt door Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen.

Heeft u vragen over de nieuwe cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Praktijkteam medewerkers kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Lees meer

Alle informatie over werkgeverschap en cao’s vindt u in ons thema.

Nieuws

Download nu de nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2022. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder de geactualiseerde functie POH-GGZ.

Zoekt u goed personeel? Heeft u weleens aan een zij-instromer gedacht? Met het nieuwe draaiboek van de LHV wordt het

De functie POH-GGZ is geactualiseerd in het kader van de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit heeft geresulteerd in een herindeling van