Spring naar content

Bezetting blijft in veel praktijken een probleem

De huisartsenzorg staat op veel plekken nog steeds onder druk. Ruim 70 procent van de praktijken heeft te maken met personeelsuitval. De vraag naar huisartsenzorg neemt ondertussen toe, met het hoge aantal coronabesmettingen en weinig mogelijkheden om patiënten te verwijzen naar ziekenhuizen. In verschillende media hebben we als LHV onze zorgen hierover geuit.

Uit een recente peiling onder een representatieve groep van 434 huisartsen blijkt dat in 72 procent van de huisartsenpraktijken de afgelopen week huisartsen of andere medewerkers zijn uitgevallen, door ziekte of quarantaine. Gemiddeld is in die praktijken 19% van de medewerkers uitgevallen.

Dat trekt een zware wissel op de overige medewerkers in die praktijken. In veel gevallen wordt die uitval door de anderen opgevangen, bijvoorbeeld door langere werkdagen te maken. Ook kan er daardoor soms minder patiëntenzorg worden gegeven.

Veel vraag naar huisartsenzorg

En dat terwijl het beroep op de huisartsenzorg hoog is. Niet alleen zijn er nog steeds veel coronabesmettingen, waarbij veel patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven, maar een deel daarvan wel zo ziek is dat ze zorg thuis nodig hebben en dus de huisarts en de thuiszorg nodig hebben. Ook zien we veel patiënten met andere aandoeningen die meer dan ooit de huisartsenpraktijk nodig hebben, doordat andere zorg niet beschikbaar is. Denk aan patiënten die nu niet in het ziekenhuis terecht kunnen, die op de wachtlijst bij de GGZ staan of voor wie er geen thuiszorg beschikbaar is door de tekorten daar.

Agressie tegen zorgverleners

Helaas zien we uit diezelfde peiling ook dat huisartsenpraktijken geregeld te maken hebben met intimiderend gedrag en agressie vanuit patiënten. Een derde van de huisartsen heeft dat afgelopen maand zelf meegemaakt en twee derde van de huisartsen zegt dat dat iemand in hun praktijk is overkomen. “Onacceptabel”, zei LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld daarover gisteren in tv-programma EenVandaag. “”Deze mensen werken al keihard, zijn de uitputting nabij, na bijna 2 jaar coronacrisis, en dan komt dat er nog bovenop.”

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op maandag 22 mei vieren we de Dag van de Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen. Zet jij hen vandaag ook in het