Spring naar content

Boostervaccin voor huisartsen en ander zorgpersoneel snel verwacht

De boostervaccinatieronde voor zorgverleners in de huisartsenzorg zal binnen enkele weken starten en plaatsvinden in ziekenhuizen verspreid over het land. Huisartsen en zorgpersoneel van huisartsenpraktijken en huisartsenposten vallen hieronder. In de ziekenhuizen wordt ook het eigen ziekenhuispersoneel gevaccineerd.

Anderhalve week geleden kondigde de minister aan dat – naast ouderen en bewoners van zorginstellingen – ook zorgpersoneel (waaronder huisartsen en praktijk- en postpersoneel) in aanmerking komt voor boostervaccinatie.

Sindsdien zitten we als LHV met onder andere VWS, RIVM en de ziekenhuizen om tafel om de uitvoering daarvan uit te werken. InEen is daar ook bij betrokken, namens de huisartsenposten. Ook hebben we afstemming gezocht met de NVDA en de NVvPO (verenigingen van doktersassistenten en van praktijkondersteuners).

Uitwerking: planning, aanmelding en registratie

Er moet op dit moment uitgewerkt wanneer er hoeveel vaccins kunnen worden geleverd, welke ziekenhuizen ruimte bieden voor vaccinatie van huisartsen(personeel) en hoe de aanmelding voor vaccinatie zal verlopen voor de zorgverleners van buiten de ziekenhuizen. We verwachten dat er volgende week een duidelijker plan en planning is en we zullen u informeren zodra we kunnen.

Door de boostervaccinaties op deze manier te organiseren kan er zoveel mogelijk snelheid worden gemaakt, zonder dat het vaccineren van zorgverleners ten koste gaat van het vaccineren van 60-plussers.

Nieuws over corona

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens