Spring naar content

Compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemers

2 april 2020

Heeft u een werknemer in dienst die 2 jaar arbeidsongeschikt is? En is de kans op hervatting van werk uitgesloten? Dan kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen via een vaststellingsovereenkomst of via een ontslagaanvraag bij het UWV. In beide gevallen bent u verplicht een transitievergoeding te betalen. Als werkgever kunt in aanmerking komen voor een compensatie van deze transitievergoeding. Lees hierover meer in dit bericht.

Beleid en bekostiging afbeelding

Waarom een compensatieregeling?

De transitievergoeding is ingevoerd als wettelijk verplichte ontslagvergoeding bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De (soms hoge) transitievergoeding zorgde er vaak voor dat werkgevers het dienstverband ‘slapend’ hielden: er werd niet gewerkt en er was ook geen verplichting tot doorbetaling van het salaris. Een ongewenst effect. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom besloten om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen. Daarnaast getuigt het volgens de Hoge Raad niet van goed werkgeverschap om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen en ook geen transitievergoeding te betalen.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatieregeling. De compensatieregeling geldt voor alle transitievergoedingen, die vanwege 2 jaar arbeidsongeschiktheid, op of na 1 juli 2015 zijn uitbetaald. Dus ook wanneer al enige tijd geleden een transitievergoeding is betaald aan een werknemer.

Tot wanneer kan vergoeding van de transitievergoeding worden aangevraagd?

Het hangt er vanaf wanneer de transitievergoeding is betaald.

  • De transitievergoeding is betaald voor 1 april 2020: de aanvraag kan alleen worden gedaan in het tijdvak 1 april tot 1 september 2020. De beslistermijn voor het UWV is 26 weken.
  • De transitievergoeding is betaald op of na 1 april 2020: de aanvraag moet binnen 6 maanden na datum van betaling van de transitievergoeding worden gedaan. De beslistermijn voor het UWV is dan 8 weken. 

Toekenning en bezwaar

Alle correspondentie over de aanvraag verloopt via het werkgeversportaal van het UWV. Krijgt u de compensatieregeling toegekend, dan betaalt het UWV u binnen 5 werkdagen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij het UWV.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van de aanvraag op de website van het UWV.

Nieuws

Geen items gevonden