Spring naar content

Compensatieregeling voor transitievergoedingen bij praktijkstop

Compensatieregeling voor transitievergoedingen bij praktijkstop

10 december 2020

Op 1 januari 2021 treedt een besluit in werking dat aan een werkgever compensatie geeft voor de transitievergoeding die betaald moet worden bij beëindigen van de praktijk. Deze compensatie is mede het resultaat van een lobbytraject van de LHV en KNMT. In welke situaties deze compensatie geldt, leest u in dit bericht.

Beleid en bekostiging afbeelding

De compensatie geldt in geval van praktijkstop zonder opvolging vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of overlijden van de praktijkhouder. Ook maatschappen die de praktijk stoppen na overlijden of pensionering van één van de maten kunnen de compensatie krijgen. 

Als een werknemer ontslagen moet worden, dan heeft hij of zij recht op een transitievergoeding. Per 1 januari 2021 komt er een compensatie voor die onkosten bij een praktijkstop in een aantal situaties. Het gaat dan om praktijken met minder dan 25 werknemers. De transitievergoeding moet wel worden betaald, maar wordt volledig gecompenseerd door het UWV.  De LHV en KNMT stuurden een position paper die leidde tot vragen van Tweede kamerleden en de toezegging van de minister om de aanvulling voor erfgenamen te regelen. Dit is opgenomen in de WAB en nu dus uitgewerkt in deze regeling die ingaat op 1 januari 2021.

Dat is goed nieuws voor:

  1. Huisartsen die met pensioen gaan, maar geen opvolging kunnen vinden.
    mits de ontslagvergunning wordt aangevraagd niet eerder dan een half jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
  2. Erfgenamen van een praktijk waarbij de praktijk niet wordt overgedragen.
    De aanvraag moet worden gedaan binnen een jaar na overlijden van de praktijkhouder. Dat jaar geeft de erfgenamen de mogelijkheid om de praktijk nog even voort te zetten en te zoeken naar een opvolger.
  3. Maatschappen die door het overlijden of op pensioen gaan van een van de maten moeten stoppen.

Er komt ook nog een regeling aan die hetzelfde beoogt bij ontslag vanwege praktijkstop als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de eigenaar. Het is onduidelijk wat daarvan de voorwaarden gaan worden. Via de LHV website en deze nieuwsbrief informeren we u daarover zodra er meer duidelijk is.

Meer informatie

Nieuws

Geen items gevonden