Spring naar content

De nieuwe Handleiding FWHZ 2022 en salaristabellen

Download nu de nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2022 en de nieuwe salaristabellen. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder de geactualiseerde functie POH-GGZ.

De Handleiding FWHZ is geactualiseerd en direct beschikbaar via de website van de LHV en per 2 mei in de cao-app (voor iPhone en Android).

Download ook de nieuwe tabel met salarisschalen.

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.

Vragen?

Bent u praktijkhouder en heeft u vragen over de cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen uw praktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Lees meer

Alles over Cao’s en functiewaardering vindt u in ons thema.

Meer weten?

De functie POH-GGZ is geactualiseerd in het kader van de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit heeft geresulteerd in een herindeling van