Spring naar content

Functieomschrijving POH vernieuwd

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

In de Cao Huisartsenzorg 2019 – 2020 is afgesproken dat de functie van POH opnieuw beschreven en gewaardeerd zou worden. Dit is inmiddels gebeurd. De functie is op basis van de geactualiseerde functiebeschrijving ingedeeld in schaal 7 (ongewijzigd).

De cao-partijen hebben de geactualiseerde functiebeschrijving en indeling vastgesteld. De ingangsdatum voor opname van deze geactualiseerde functiebeschrijving in de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is 1 november 2021.

U kunt de handleiding hieronder bekijken. Binnenkort staat de handleiding ook in de Cao-app (voor iPhone en Android).

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap vindt u in ons thema.

Nieuws

Vanaf 1 augustus is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het doel van deze wet is het

Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat van de vaste Tweede Kamercommissie VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Binnen de huisartsenzorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Door deze medewerkers