Spring naar content

Geen vanzelfsprekendheid

Auteur: Mirjam van ’t Veld

De afgelopen weken is er het nodige in de media verschenen over huisartsen die te maken kregen met bedreigingen en vandalisme. Omdat zij zich uitspreken over de corona-aanpak, omdat ze zich inzetten voor een hogere vaccinatiegraad, of ‘gewoon’ – zonder duidelijke aanleiding – omdat ze hun werk doen. De impact van die dreiging op deze huisartsen, hun medewerkers en de mensen om hen heen is enorm. Agressie tegen zorgverleners is volstrekt onacceptabel. En hoewel het helaas vaker gebeurt, mogen we er nooit blasé over gaan doen. We moeten ons daar als samenleving met zijn allen over blijven uitspreken: dit kan echt niet!

Gelukkig zijn deze heftige verhalen de uitzonderingen. De tevredenheid van patiënten over huisartsen is over het algemeen hoog, zo blijkt jaar op jaar uit onderzoek. Er blijkt veel waardering te zijn voor het werk in de huisartsenzorg. Patiënten die vaker bij de huisarts komen, blijken het meest positief te zijn over hun huisarts. En waar het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek en instanties sterk afneemt, blijft het vertrouwen in huisartsen hoog.

Veel huisartsen zijn terecht trots op hun mooie vak, maar misschien ook wat te bescheiden om daar al te veel aandacht op te vestigen. Met het risico dat we het als een vanzelfsprekendheid gaan zien dat de huisartsen laagdrempelig zijn en vaak ook nog om de hoek zitten. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Op verschillende plekken in het land staat het behoud van de huisartsenzorg namelijk onder druk.

Enerzijds in de steden, waar geen gebrek is aan patiënten, maar wel aan tijd voor de patiëntenzorg. Waar huisartsenpraktijken uit hun voegen barsten en soms zelfs uit een wijk vertrekken, omdat de huisvesting te duur is.

Anderzijds zien we de kwetsbaarheid van huisartsenzorg op het platteland. Plekken waar allerlei voorzieningen al afgeschaald of geheel verdwenen zijn; het lokale ziekenhuis, het bankfiliaal, het OV. Daar is het vaak ook lastig om nog rendabel een huisartsenpraktijk te voeren, de continuïteit te garanderen en om opvolging te vinden.

Als je meer in aanraking komt met de huisarts, ga je die meer waarderen. Dan ervaar je pas echt hoe belangrijk het is dat de huisarts bestaat. Als je zelf weinig zorg nodig hebt, zie je de huisarts misschien vooral als een verwijzer en een vraagbaak bij ‘kleine kwaaltjes’. Maar de huisarts is zoveel meer.

Het is de zorgverlener die patiënten begeleid in moeilijke levensfasen, bij palliatieve trajecten, degene die weet van moeilijke thuissituaties en daarop kan inspelen, die thuis visites aflegt bij niet-mobiele mensen, degene die het overzicht bewaakt van alle zorg rondom mensen met meerdere aandoeningen, die patiënten bijstaat van geboorte tot de laatste levensfase. Dat de huisartsen hun patiënten en hun omstandigheden kennen, is cruciaal in een samenleving waar aandacht en zorg vaak ontbeert.

Dus tegen politiek en beleidsbepalers zeg ik: wil je weten hoe het er voor staat met onze samenleving, loop dan een dagje mee met een huisarts. En zie, hoor en merk hoe belangrijk het is om de Nederlandse huisartsen te koesteren.

Mirjam van ’t Veld
voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige

De Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG hebben deze week het nieuwe competentieprofiel van de huisarts gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wat