Spring naar content

Handhaving wet DBA uitgesteld, scherpe randjes voor tijdelijke waarneming eraf

Handhaving wet DBA uitgesteld, scherpe randjes voor tijdelijke waarneming eraf

27 juni 2019

In 2021 komt er nieuwe wetgeving voor zzp’ers en handhaving van de huidige wet DBA wordt uitgesteld. Dat blijkt uit een brief van minister Koolmees van 24 juni 2019, waarin hij laat weten wat de voortgang is van de wet DBA. In dit bericht de voorgenomen wijzigingen en praktische gevolgen voor waarnemers en praktijkhouders op een rij.

Beleid en bekostiging afbeelding

De contouren van de nieuwe regelgeving waren al wel bekend, hierover hebben wij u eerder al geïnformeerd. Maar de schets wordt nu wat concreter. Wij schetsen de belangrijkste voornemens en de praktische gevolgen:

  1. Voor opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren tegen een (zeer) laag tarief (16,-) gaat een verplicht minimumtarief gelden.
  2. Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven een tarief van 75,- komt er een opt-out-regeling opt-out-regeling, die het een stuk eenvoudiger moet maken om zaken te doen. Die opt-out-regeling geldt voor opdrachten van maximaal een jaar. Na dat jaar geldt de opt-out niet meer en verlenging onder de opt-out is ook niet mogelijk.
  3. Waarnemend huisartsen vallen voornamelijk in het gebied tussen de 16,- en 75,-. Hierbij vult de opdrachtgever vooraf een webmodule in waarna ze, bij een positief antwoord, een ‘opdrachtgeversverklaring‘ krijgen die zekerheid biedt dat er niet in loondienst wordt gewerkt. Het gebruik van de webmodule wordt niet verplicht. Huisartsen kunnen de door de LHV ontwikkelde en door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten blijven gebruiken. Wél kan door invulling van de webmodule wat extra fiscale zekerheid worden verkregen. Het is nu nog niet bekend welke vragen in de webmodule worden gesteld en tot welke uitkomst invulling leidt.  

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verder staat in de voortgangsbrief dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht gaat worden. Er wordt nog niet concreet gemaakt wat de voorwaarden worden (tot welk bedrag verzekeren) en of verzekeraars voor zzp’ers een acceptatieplicht krijgen (al ligt dat laatste wel in de lijn der verwachting).

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 2021

De handhaving van de Wet DBA wordt verder uitgesteld tot 1 januari 2021. Dat betekent dat u de door ons geadviseerde werkwijze (gebruikmaken van de contractengenerator voor het maken van door de belastingdienst goedgekeurde contracten) kunt handhaven tot in ieder geval 1 januari 2021.

Uitstel van de handhaving heeft overigens alleen betrekking op handhaving bij de opdrachtgever voor betaling van loonbelasting en sociale premies (zoals nu ook het geval is). De belastingdienst handhaaft de inkomstenbelasting wél bij waarnemers zelf, u moet als waarnemer dus in de gaten blijven houden dat u voldoet aan de voorwaarden om voor de inkomstenbelasting ondernemer te zijn.

Waarnemen met een duur tot één jaar blijft mogelijk, mogelijkheid om langer waar te nemen nog onduidelijk

Concreet betekent dit dat wij verwachten dat er ook na 1 januari 2021 geen problemen ontstaan bij waarnemingen met een lengte tot een jaar, ook zonder dat gebruik wordt gemaakt van een opt–out. Wat betreft dat punt is onze aanvankelijke (grote) zorg dus gelukkig weggenomen. Het is nu nog niet duidelijk welke mogelijkheden er blijven om langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever te werken. Vanuit de zorgkwaliteit vinden wij het zeer onwenselijk wanneer exact één jaar het afkappunt wordt.

Wat in ieder geval al wel duidelijk is, dat langdurige opdrachten voor meerdere jaren voor meerdere dagen per week lastiger gaan worden. Onder de huidige regelgeving kan echter ook al de vraag gesteld worden of meerjarige waarnemingen voor de waarnemer al niet risicovol is in verband met mogelijk ontbreken van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Iets was een noodzakelijke voorwaarde is voor het door de waarnemer kunnen krijgen van de fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling.

Vervolgtraject

Minister Koolmees heeft aangegeven dat de internetconsultatie over de wetsaanpassingen in het derde kwartaal van 2019 van start gaan. Dan wordt dus ook pas duidelijk op welke wijze de voornemens worden omgezet in wetteksten.

Uiteraard volgt de LHV het wetgevingstraject en leveren we actief input. Belangrijk punt daarin is dat rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie in de zorg. De LHV voert nu al een actieve lobby met andere veldpartijen (KNMT, FMS en VvAA). Zo is er een gesprek geweest bij het ministerie van VWS en is de LHV uitgenodigd om samen met andere belangenorganisaties aanwezig te zijn bij een door het ministerie van SZW aangekondigd overleg eind deze zomer. Meer leest u in het dossier Wet DBA en waarneemcontracten.

Nieuws

Op vrijdag 16 december heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aangeven hoe ze kijken

Een nieuwe POH-GGZ bij u in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten.

Na een lange stilte heeft het kabinet haar plannen rond de wet DBA toegelicht. Uit die plannen blijkt dat het