Spring naar content

Heeft u de Wtza-handleiding al toegepast?

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De LHV-handleiding Wtza vertelt welke acties op dit moment al voor u gelden. Ondertussen strijden we verder tegen de jaarverantwoordingsplicht die ook uit de Wtza voortkomt.

De Wtza raakt de volgende onderwerpen:

  • Meldplicht
  • Toelatingsvergunning
  • Bestuursstructuur
  • Jaarverantwoording (hierover zijn we nog in gesprek).

Uw werksituatie bepaalt aan welke verplichtingen u nu al vanuit de Wtza moet voldoen, de LHV-handleiding Wtza helpt u hiermee op weg.

Jaarverantwoording

Zoals bekend maken we ons grote zorgen over de nieuwe regeling voor de verplichte jaarverantwoording die ook uit de Wtza voortkomt. Namens de eerstelijnscoalitie hebben we de uitkomsten van een ledenpeiling onder 1.000 praktijkhouders kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS, de NZa en het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).

Uit de peiling blijkt dat de vragenlijsten voor de jaarverantwoording disproportioneel zijn en bepaalde vragen voor huisartsen gewoonweg onuitvoerbaar. De eerstelijnscoalitie heeft een alternatief voorstel neergelegd voor een beperkte, proportionele uitvraag voor een jaarverantwoording. Het ministerie en de NZa hebben aangegeven naar het voorstel te kijken. In mei spreken we hierover met minister Conny Helder.

Lees meer

Alles over de Wtza vindt u in ons thema.

Nieuws

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De LHV-handleiding Wtza vertelt welke acties

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de