Spring naar content

Herindeling functie POH-GGZ

De functie POH-GGZ is geactualiseerd in het kader van de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit heeft geresulteerd in een herindeling van de functie op twee niveaus: POH-GGZ A (schaal 8) en POH-GGZ B (schaal 9) per 1 mei 2022.

De functie POH-GGZ is landelijk onderzocht en hieruit is naar voren gekomen dat de functie op twee niveaus voorkomt: POH-GGZ A (schaal 8) en POH-GGZ B (schaal 9). De functie POH-GGZ is nu ingeschaald op een niveau (schaal 8). De cao-partijen hebben de herijkte functie POH-GGZ op twee niveaus vastgesteld. De ingangsdatum van deze indeling en opname in de Handleiding FWHZ is 1 mei 2022.

Zorgvraag POH-GGZ flink toegenomen

Het aantal psychische hulpvragen in de huisartszorg is de afgelopen jaren toegenomen. Het zorglandschap is veranderd en de inzet van de POH-GGZ is toegenomen. Binnen de huisartsenzorg worden patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten begeleid en kortdurend behandeld binnen de kaders van de huisartsgeneeskundige zorg. Als praktijkhouder geeft u vorm op welke wijze u deze zorg levert en hoe u de POH-GGZ inzet.

Gebruik de referentiefunctie

Voor de indeling van de functie treft u de referentiefunctie (POH-GGZ A) en de functiematrix aan, waarin van elk niveau (POH-GGZ A en POH-GGZ B) de belangrijkste niveaubepalende aspecten kernachtig zijn omschreven. Met behulp van deze matrix kunt u vaststellen welk niveau en salarisschaal van toepassing is voor uw POH-GGZ.

In mei nieuwe versie handleiding FWHZ

In 2020 heeft de LHV samen met andere partijen een competentieprofiel voor POH-GGZ ontwikkeld waarin de werkzaamheden en competenties van de POH-GGZ uitgebreid staan beschreven. Dat competentieprofiel verandert niet. De Handleiding FWHZ wordt geactualiseerd en is per 2 mei beschikbaar via de website van de LHV en in de cao-app (voor iPhone en Android).

Aan de hand van de referentiefunctie kunt nu al in gesprek met uw POH. Zo bent u voorbereid op de wijziging per mei.

Lees meer

Alle informatie over ondersteunend personeel vindt u in ons thema.

Nieuws

Van 1 tot en met 21 augustus kunt u als huisarts een aanvraag doen voor subsidie vanuit SectorplanPlus, voor opleidingen

Na de zomervakantie krijgt u misschien nieuwe stagiairs of BBL-studenten in de praktijk. Gebruik onze voorbeeldcontracten om de afspraken rondom

Vanaf 1 augustus is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het doel van deze wet is het