Spring naar content

Herziening GVS uitgesteld tot 1 januari 2024

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft Minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

LHV-bestuurder Guus Jaspar: “Goed dat minister Kuipers nu luistert naar de bezwaren die wij en andere partijen meermaals hebben geuit. De minister ziet nu ook in dat de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem risico’s voor patiënten, extra zorgkosten en meer werk voor de huisarts met zich mee zal brengen. Het is een positief signaal dat de minister de tijd neemt om dit te onderzoeken en wij zullen dit proces nauwlettend volgen“.

In eerdere brieven aan de minister en de Tweede Kamer hebben LHV en NHG samen met de FMS, NVZA, KNMP, NAPCO en ASKA zorgen geuit over de risico’s van de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem. 

Risico’s patiënten

Meerdere redenen hebben de minister doen besluiten deze herziening uit te stellen. “Ik heb recent signalen ontvangen van veldpartijen waaruit ik concludeer dat het risico op problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen als gevolg van de modernisering groter is dan eerder gedacht.”, aldus Minister Kuipers, die aangeeft dit onwenselijk te vinden voor patiënten. Ook de opgelopen inflatie in combinatie met het mogelijk extra bijbetalen voor patiënten is één van de redenen van dit uitstel.  

Extra kosten en regeldruk

Als derde reden noemt de minister het oordeel van het Adviescollege Regeldruk (ATR). Het adviescollege oordeelde dat onder meer de extra kosten en regeldruk beter onderbouwd moet worden. Ook is het college kritisch over de beoogde structurele besparing (140 miljoen per jaar) van deze herziening. ‘Mede als gevolg van het feit dat het voorstel mogelijk niet goed werkbaar is voor huisartsen en andere zorgverleners’, aldus het ATR. Het oordeel van het ATR sluit aan op de risico’s waar wij Minister Kuipers en zijn voorganger herhaaldelijk voor hebben gewaarschuwd

Wij volgen de ontwikkelingen op dit dossier nauwlettend en houden u op de hoogte.

Lees ook onze eerdere berichtgeving

Nieuws

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!

Uitvraag KIF gestart

De uitvraag van KIF is gestart en loopt door tot en met maandag 15 mei. Het invullen van de enquête

Op maandag 3 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee