Spring naar content

Het mooiste vak van de wereld is iets om voor te knokken

Auteur: Mirjam van ’t Veld

Ik weet niet of u het gelezen heeft, maar er stonden afgelopen woensdag een paar pittige verhalen in de Volkskrant over huisartsen die besloten hebben met het vak te stoppen. Ze schetsten waar zij tegenaan liepen als huisarts: de werkdruk, het gevoel geen regie meer te hebben, geen uitweg meer zien in de stapeling van taken. Het leidt tot een verlies van werkplezier.

En dat is verschrikkelijk zonde. Want huisarts zijn is zo’n prachtig vak. Ik hoor het de huisartsen die ik in het land bezoek  geregeld zeggen: “we hebben het mooiste vak van de wereld”. Daarmee wil ik niet zeggen dat het werk niet onder druk staat; het betekent dat we iets hebben om voor te knokken.

Huisartsenzorg dichtbij mensen geven, op zo’n manier dat er voldoende tijd voor patiënten is en de oneigenlijke taken van het bordje gaan. Je werk kunnen blijven doen met liefde en toewijding zonder dat je er zelf aan onder door gaat. De reden voor mij om voor het voorzitterschap van de LHV te kiezen.

Jullie als huisartsen (en de teams in de praktijken) zijn en moeten die vertrouwde persoon voor mensen kunnen blijven die de hele levensloop meeloopt. Die ze kennen en vertrouwen. Dat is waarom patiënten de huisarts zo hoog waarderen. Het is de belangrijkste reden voor mij om me voor jullie belangen in te zetten, omdat ik elke dag zie en hoor wat een huisarts met voldoende tijd en aandacht voor patiënten betekent.

Iedere huisarts die stopt omdat hij of zij het werkplezier is verloren, is er één teveel. En we weten ook: naast elke huisarts die stopt, is er een grote groep die doorwerkt, maar zich wel grote zorgen maakt over de huisartsenzorg en over zichzelf en het team.  Die zorgen deel ik volmondig.

Als LHV is het onze taak jullie allen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, om jullie belangen te behartigen en jullie verhalen bekend te maken. We benadrukken richting politiek en verzekeraars de urgentie om de problemen die er zijn nu echt een serieus aan te pakken. De afgelopen dagen hebben we als bestuur intensieve gesprekken gevoerd met de overheid en alle andere partijen in de zorg over een Integraal Zorgakkoord. Aan elke tafel hebben we geuit dat de huisartsenzorg cruciaal is en blijft naar de toekomst, maar door de stapeling van oneigenlijke taken niet langer houdbaar is en voldoende tijd voor patiënten en ondersteuning van de praktijkvoering cruciale voorwaarden zijn. We kregen daar veel bijval voor. Nu komt het er op aan dat die bijval ook wordt vertaald naar actie.

We willen als LHV daarnaast óók zorgen dat de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector is om in te werken, voor huisartsen en personeel. Zeker in het licht van de tekorten op de arbeidsmarkt is dat van groot belang. We willen daarbij ook laten zien hoe mooi het is om in deze sector te werken.

Het is soms een lastige balanceeract: aan de ene kant de terechte zorgen op tafel leggen, aan de andere kant recht doen aan degenen die hun werk met plezier doen en  (jonge) huisartsen en zorgpersoneel niet ontmoedigen. Het is een balans die wij zoeken in alles wat wij doen. Beide is waar, zo bleek ook weer uit de reacties die er van huisartsen kwamen op het Volkskrant-artikel.

Hoe kijken jullie hier tegenaan? Maken jullie je zorgen of kijken jullie optimistisch naar de toekomst van het huisartsenvak? Vind je je werk zwaar of is het voor jou goed te doen? Heb je suggesties, ik waardeer ieders reactie en ga ook graag met jullie in gesprek hierover. Want jullie verhalen en input is wat mij drijft als voorzitter en ik koester jullie betrokkenheid bij jullie vak en onze vereniging.

Mirjam van ’t Veld
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Nieuws over huisartsentekorten

Een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s. Die boodschap geven veertien koepels – waaronder LHV en NHG –

Kent u de praktijk als geen ander, weet u wat er speelt bij onze leden en in de zorg, bent

De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers in de