Spring naar content

Hoge uitval in de huisartsenzorg leidt tot bezettingsproblemen

De hoge coronabesmettingscijfers leiden tot veel uitval van huisartsen en andere medewerkers. Dat legt een flinke druk op de huisartsenpraktijken. Als LHV zien we de moeite die iedereen doet om de zorg zo goed mogelijk overeind te houden, maar ook dat dat niet altijd volledig lukt. We laten beleidsmakers en patiënten weten welke consequenties dat heeft voor de patiëntenzorg.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “De hoge besmettingsgraad heeft onvermijdelijk gevolgen voor hoe huisartsenpraktijken nu bereikbaar en beschikbaar zijn. En hoe vervelend dat ook is, dat zullen ook patiënten moeten begrijpen. Het is nu roeien met de riemen die we hebben.”

Veel praktijken worstelen met bezetting

De impact van de hoge besmettingscijfers zien we terug in onze coronapeilingen. Afgelopen week bleek maar liefst 88 procent van de praktijken te maken te hebben met uitval van huisartsen en andere medewerkers door ziekte en quarantaine. Gemiddeld blijkt het per praktijk te gaan om 26 procent van de medewerkers die uitvalt. Dat trekt een zware wissel op de huisartsenzorg. Veel waarneming om die gaten te vullen, is er niet te vinden, want ook een aanzienlijk deel van de waarnemend huisartsen is uitgevallen (20% in de afgelopen week).

Er wordt fors overgewerkt

Praktijken rapporteren dat ze noodgedwongen creatief moeten zijn met de roosters, er wordt fors overgewerkt, huisartsen nemen taken van uitgevallen assistenten en POH’s over en mensen proberen zoveel mogelijk vanuit huis nog werk te kunnen doen (zoals video-, telefonische en e-consulten en administratieve werkzaamheden). We zien ook dat het onvermijdelijk is dat sommige zorg wordt uitgesteld en afgeschaald en dat soms alleen spoedgevallen nog snel kunnen worden gezien. De bereikbaarheid van praktijken is ook minder dan patiënten gewend zijn.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Ook al worden nu veel overheidsmaatregelen versoepeld, het is belangrijk dat patiënten zich binnen de huisartsenpraktijken wel aan een aantal maatregelen blijven houden. Dat je bijvoorbeeld een mondneusmasker draagt als je naar de huisarts gaat en dat je waar mogelijk afstand houdt. Dit om kwetsbare patiënten te beschermen. En heb begrip dat de zorg soms anders plaatsvindt dan je in normalere tijden gewend bent. De huisartsenpraktijken doen keihard hun best om goede zorg te blijven bieden.”

Sinds de eerste corona-uitbraak verzamelen we tips voor huisartsenpraktijken om de zorg veilig te kunnen blijven bieden. Bent u praktijkhouder, dan heeft u vast al de nodige maatregelen in uw praktijk getroffen, ook om personeelsuitval op te vangen.
Bij deze lichten we er als herinnering nog een paar uit: 

  • Mocht u nog geen gebruik maken van thuiswerkmogelijkheden, informeer dan bij uw ict-leveranciers wat er mogelijk is qua telefonie en HIS-toegang om mensen vanuit huis veilig te laten werken.
  • Bent u op zoek naar een (nieuwe) applicatie voor beeldbellen die geschikt is voor patiëntencontact en voldoet aan privacywetgeving en NEN-normen? Bekijk dan het overzicht van aanbieders die LHV, NHG en InEen samen hebben gemaakt.
  • Sommige praktijken hebben goede ervaringen met de inzet van een huisarts in de telefonische triage of de begeleiding daarvan. Daarmee kunnen meer vragen van patiënten telefonisch worden afgevangen waardoor een consult op de praktijk niet nodig is.

Als het door uitval van medewerkers echt niet mogelijk is om in een praktijk de (volledige) huisartsenzorg nog te bieden, dan treedt het regionale huisartsenrampenopvangplan (harop) in werking. Als u problemen voorziet, neem dan contact op met het crisisteam in uw regio. We zien dat veel praktijken al met omringende praktijken samenwerken om te zorgen dat patiënten in ieder geval bij spoedklachten gezien kunnen worden. Daar dienen de regionale afspraken ook voor, dus schroom niet om daar gebruik van te maken.

Het is handig als u via uw praktijkwebsite informatie biedt over een (mogelijke) verminderde bereikbaarheid van de praktijk en/of (al dan niet tijdelijke) verminderde beschikbaarheid van zorgverleners. Daarmee kunt u vragen afvangen van patiënten, zodat ze daarover niet de praktijk hoeven te bellen.

Enkele tips voor de patiëntencommunicatie:

  • Leg uit waarom de praktijk minder of anders bereikbaar is
  • Schets wat patiënten kunnen verwachten: moeten ze er bijvoorbeeld rekening mee houden dat afspraken niet op de praktijk, maar via telefoon of beeldbellen plaatsvinden?
  • Als uw praktijk zodanig onderbezet is dat u de reguliere zorg niet meer (snel) kunt bieden, zorg dan voor een duidelijk bericht in het telefoonmenu en op de praktijkwebsite. Bijvoorbeeld zodat patiënten weten dat ze worden doorverbonden met een andere praktijk omdat uw praktijk dicht is.

Lees meer

Alles over het coronavirus vindt u in ons thema.

Nieuws over corona

GGDGHOR en het RIVM hebben ons op 4 oktober gemeld dat mensen die behoren tot de ‘griepprikgroep’ vanaf die dag

Het is eindelijk duidelijk welke rol de huisarts gaat vervullen bij covidvaccinaties. Daar hebben wij de afgelopen weken in gesprekken

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook