Spring naar content

Huisartsen in gesprek met Kuipers in 7 LHV-regio’s

In het laatste kwartaal van 2022 bezocht minister Kuipers van VWS alle regio’s, waar hij in gesprek ging met kleine groepen huisartsen. De minister wilde meer weten over wat huisartsen bezighoudt en wat zij -ook voor de toekomst- nodig hebben. Tijdens de gesprekken werden ook thema’s als Meer tijd voor de patiënt, samenwerking met ggz, het praktijkhouderschap en nieuwe vormen van praktijkvoering besproken.

Wil je weten wat er besproken is? Lees dan het visuele verslag dat VWS heeft laten maken van de gesprekken. Dit geeft een beeld van de thema’s die aan de orde zijn geweest tijdens de gesprekken, de oplossingen die huisartsen aandragen en welke afspraken uit het Integraal Zorgakkoord huisartsen kunnen ondersteunen.  

Als LHV hebben wij meegeholpen om bij elk gesprek een gevarieerde groep huisartsen aan tafel te krijgen, zodat de minister en zijn VWS-collega’s een zo actueel en breed mogelijk beeld van de huisartsenzorg zouden krijgen. Gelukkig waren veel huisartsen bereid om tijd vrij te maken in hun drukke werkweek om aan de gesprekken deel te nemen. Bij de meeste gesprekken waren ook LHV-ambassadeurs aanwezig.

In de februari-editie van De Dokter is een interview met minister Kuipers te lezen, onder andere naar aanleiding van de gesprekken met huisartsen.

Nieuws

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het

In de afgelopen weken en ook de komende dagen nog, staan onze bestuurders en ambassadeurs in contact met huisartsen over

De Landelijke Ledenvergadering besluit 24 januari over de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Wat kun en moet je als