Spring naar content

Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden”.

“In het onderzoek tonen huisartsen zich terecht trots op hun veerkracht en op die van hun team”, zegt Mirjam van ’t Veld. “Maar daarnaast spreken ze vooral unaniem hun vermoeidheid en zorgen voor de toekomst uit. Ze maken zich zorgen over hun eigen welzijn en dat van hun team. Veel huisartsen lopen op hun tandvlees. De huisarts staat met zijn team aan de basis van de gezondheidszorg in ons land, dicht bij mensen en kent hun context en omgeving. Wij roepen politiek en samenwerkingspartners op om de huisarts te helpen om die basis te bewaken. Bij het omvangrijke takenpakket van huisartsen passen geen extra of nieuwe taken. Iedere patiënt heeft namelijk recht op voldoende tijd en zorg van zijn huisarts.”

Langere consultduur essentieel

“Vanwege de continuïteit van huisartsenzorg kunnen huisartsen géén rol meer spelen in nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes (zoals de afgelopen COVID-vaccinaties). Dat kunnen we met een gerust hart aan de GGD overlaten”, zegt Mirjam van ’t Veld. “Ook moet de mogelijkheid tot een langere consultduur goed geregeld worden. Als huisartsen de tijd krijgen om met de patiënt de vaak onderliggende problematiek van de medische vraag te verkennen leidt dit aantoonbaar tot betere zorg, minder verwijzingen naar het ziekenhuis, lager medicijngebruik en ook tot meer voldoening in het werk. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor een vermindering van de administratieve lasten voor huisartsen en hun team.”

Uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Newcom in opdracht van de LHV uitvoerde blijkt verder:

Stijgende zorgvraag en geen mogelijkheden voor herstel

De stijgende zorgvraag en de bijdrage van de huisartsen aan de COVID-vaccinaties heeft enorm veel gevraagd van de huisartsen en hun team, blijkt uit het onderzoek. Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en ziet geen mogelijkheden om te herstellen. Immers: huisartsen leveren op dit moment meer zorg dan in de tijd vóór de corona-uitbraak. Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is het veel drukker en huisartsen verwachten de komende tijd zelfs nog een fikse stijging. Tegelijk kampten huisartsen met zowel tekorten aan waarnemend huisartsen als aan doktersassistenten en praktijkondersteuners en zien zij het somber in qua bemensing voor de komende maanden. 

Meer telefonisch en per email

Het werk van huisartsen is in de afgelopen anderhalf jaar flink veranderd. Sommige veranderingen blijven en huisartsen pakken de komende maanden met name de fysieke consulten, de sociale visites en de nascholingen weer meer op. Zaken die tijdens de afgelopen coronaperiode veel minder mogelijk waren. Het contact met patiënten via e-consult (een consult via email) is een blijvertje, zo geven veel huisartsen aan.

Het onderzoek is in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom, in augustus 2021 onder de leden van de LHV. Ruim 1100 huisartsen hebben de vragenlijst ingevuld.

In het onderzoek werden huisartsen ook naar hun ervaringen met en rol in de COVID-vaccinaties gevraagd. De LHV neemt de uitkomsten mee in een brede evaluatie die de vereniging momenteel uitvoert naar COVID-vaccinatie door huisartsen.

LHV-onderzoek: Zorgen om werkdruk en bezetting

Nieuws over corona

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP.