Spring naar content

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken

28 mei 2020

Minister de Jonge (VWS) bereidt een wetsvoorstel voor om het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terug te dringen. Omdat in eerdere wetsvoorstellen voor zorgcontractering de vrije artsenkeuze onder druk kwam te staan, volgt de LHV de komende wetswijziging opnieuw scherp. De LHV verzet zich tegen onnodige en ongewenste inperkingen van de vrije artsenkeuze en de verwijsmogelijkheden van huisartsen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Met het komende wetsvoorstel wil het kabinet het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terugdringen, omdat dit naar haar mening een belemmering vormt voor goede betaalbare zorg die in samenhang wordt verleend. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Vrije artsenkeuze en vrije toetreding onder druk

De volledige inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend. Wat we weten is dat met deze wetswijziging de minister via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de vergoedingen voor ongecontracteerde partijen kan verlagen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het grote aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging en de GGZ.

Tegenstanders van het wetsvoorstel zijn bang dat hierna ook andere sectoren via een AMvB onder controle van de zorgverzekeraars worden gebracht en dat de vrije artsenkeuze en de vrije toetreding tot de markt onder druk komen te staan. In 2013 speelde deze discussie ook. Het wetsvoorstel van minister Schippers strandde toen in de Eerste Kamer. De LHV heeft zich destijds verzet tegen dit wetsvoorstel.

Wat vindt de LHV nu?

Het wachten is op het wetsvoorstel dat minister de Jonge nu voorbereidt. De LHV zal dit wetsvoorstel op een aantal criteria beoordelen. Zo vinden wij het belangrijk dat patiënten altijd hun eigen arts kunnen kiezen. En dat de continuïteit van zorg niet in het geding komt. Daarbij wordt nu een zwaar instrument ingezet (een wijziging van de Zorgverzekeringswet) voor slechts 2 sectoren (GGZ en wijkverpleging). De LHV vindt dat het doel van meer gecontracteerde zorgverleners ook te behalen is door betere contracten van individuele zorgverzekeraars.

De LHV volgt scherp de komende wetswijziging en verzet zich wanneer nodig tegen onnodige en ongewenste inperkingen van de vrije artsenkeuze en de verwijsmogelijkheden van huisartsen.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 24 januari spraken de afgevaardigde ambassadeurs over de voortgang op het implementeren van het

Ben je praktijkhouder en heb je nog niet voldaan aan de verplichting om betalingen aan derden te melden bij de

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij