Spring naar content

Komt er een Integraal Zorgakkoord?

Een Integraal Zorgakkoord (IZA), daarover starten 12 en 13 april de gesprekken met de zorg. Als huisarts heeft u te maken met alle zorgverleners en een integraal akkoord biedt de kans om de samenwerking rond de praktijk te verbeteren. De LHV zit samen met InEen aan tafel en neemt uw geluid mee. Lees in dit bericht meer over IZA, de inzet van de huisartsen, de planning en hoe we u betrekken.

Start gesprekken over Integraal Zorgakkoord

Dinsdag 12 en woensdag 13 april vertegenwoordigt de LHV u bij de eerste besprekingen over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA moet volgens VWS een antwoord geven op de maatschappelijke opgave: hoe goede toegankelijke zorg te blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, met minder (meer) zorgverleners. Huisartsen onderschrijven het belang van een nieuw zorgakkoord mits ze inhoudelijk zijn en concrete afspraken bevatten waaraan iedereen ook gehouden is. Sinds het vorige hoofdlijnenakkoord (HLA) is deze lijn al ingezet. De LHV houdt VWS en de zorgverzekeraars daar ook aan.

IZA? Waar is het HLA? 

De roep om een akkoord af te sluiten voor de hele zorg is sterk, ook bij ons. Huisartsen hebben te maken met bijna alle collega’s van zorg en welzijn en lopen regelmatig tegen muren op. Het IZA, een integraal (sectoroverstijgend) akkoord met alle relevante partijen betrokken bij de maatschappelijke opgave, kan de gemeenschappelijke basis bieden die het makkelijker gaat maken om samen de zorg beter te regelen. Dan geen HLA’s per sector? Niet alles is voor elke sector belangrijk. Het IZA bevat de gezamenlijke opgave en gemeenschappelijke basis.

Inzet van de huisartsen 

De inzet bij deze bespreking bevat geen verrassingen. Het zijn de punten waar elke huisarts tegen aanloopt. De inzet waar wij mee aan tafel gaan is:

 • Meer tijd voor de patiënt
  Noodzakelijk omdat de zorg voor en rondom kwetsbare patiënten goed geregeld en geleverd moet worden. Patiënten en zorgverleners hebben dan meer tijd om samen te beslissen over vervolgzorg, wel of niet doorbehandelen, veranderen van leefstijl, levenseindevraagstukken. Het realiseren van meer tijd voor patiënten en zorgverleners is een directe investering in preventie en de juiste zorg op de juiste plek.
 • Herijken bekostiging
  Het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg is te ingewikkeld geworden en moet herijkt worden op het huidige basistakenpakket en het huidige kostenniveau. De praktijkkosten en de werkdruk lopen op ten opzichte van de inkomsten.
 • Acute zorg
  In de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden, (in combinatie met de huisartsenpraktijken overdag) zullen het beheersen van de werkdruk, het efficiënt inzetten van schaarse capaciteit en het optimaal inzetten van digitale middelen (bijvoorbeeld zelftriage of beslisondersteuning), het vormgeven van geïntegreerde spoedposten en zorgcoördinatie de komende jaren de agenda bepalen.
 • Digitalisering
  De LHV ziet betere gegevensuitwisseling als randvoorwaarde voor passende zorg.
 • Organisatie en infrastructuur
  Huisartsen en praktijken in de wijk worden ondersteund en ontzorgd.

We werken deze punten de komende periode nader uit in een serie nieuwsberichten waarin we steeds de link maken tussen de praktijk, het thema en wat het IZA zou moeten opleveren. Bekijk ook de themapagina met o.a. een korte video over het HLA.

Ledenconsultatie

De planning van VWS is ambitieus. Met zoveel partijen in een korte tijd komen tot een antwoord op de opgave, dat gaat veel van iedereen vragen. Daarom houdt het bestuur en bureau korte lijnen met de LHV ambassadeurs van alle afdelingen. We houden de ambassadeurs, maar ook u goed op de hoogte over de ontwikkelingen. We komen tijdig bij u terug om de resultaten te delen en ook om uw mening te vragen over de plannen.

Nieuws

Veel ondernemers kampen momenteel met problematische schulden, de Kamer van Koophandel schat het aantal op ruim 260.000. De kans is

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor

Een nieuwe POH-GGZ bij u in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten.